L'Ajuntament de Manresa instal·la a partir de dilluns nova senyalització turística d'orientació de vehicles

Els treballs, subvencionats per la Diputació de Barcelona, tenen l’objectiu de facilitar l’accés i la  mobilitat dels visitants al Centre Històric de la ciutat 

La Secció de Mobilitat i l’Oficina Manresa 2022 de l’Ajuntament iniciaran a partir del proper dilluns, 8 de juny, els treballs del Pla de senyalització turística de Manresa. Fase 4: Projecte Estratègic Manresa 2022, amb l’objectiu de facilitar l’accés i mobilitat dels visitants al Centre Històric de la ciutat.
 

Els treballs, subvencionats per la Diputació de Barcelona, es dividiran en tres parts: senyalització d’orientació per a vehicles, senyalització d’orientació per a vianants i senyalització d’informació patrimonial per a vianants.
 

Els treballs que arrenquen dilluns són els corresponents a la senyalització d’orientació de vehicles que inclou 108 indicadors nous (a instal·lar en suports existents i nous) i 7 suports nous, corresponents a:
 

  • Nova indicació:  “Centre Històric”, per tal d’orientar els conductors que accedeixen a Manresa pels diversos accessos viaris
  • Completar la senyalització dels Pàrquings Públics inclosos en la xarxa de senyalització d’orientació urbana
  • Completar la senyalització de la nova ubicació de l’Oficina de Turisme

 El pla de senyalització turística de Manresa

 

El pla de senyalització per al període 2014-2022, forma part del projecte global de senyalització turística de Manresa, i el completa.

 

En una primera fase, com a prova pilot, es van instal·lar elements informatius i d’interpretació per posar en valor les muralles medievals de la ciutat. En concret s’han posat 10 tòtems explicatius en diferents indrets de les muralles i 4 plafons de paret dins la Torrede Sobrerroca.

 

En la segona fase, es van incorporar 5 panells informatius distribuïts en els espais més freqüentats de la ciutat que faciliten la mobilitat dels visitants dins el nucli històric, comercial i recursos turístics (veure a l’annex exemples de senyalització ja instal·lada).

També es van instal·lar 23 indicadors direccionals per a informar del nous Centre d’Interpretació del Carrer del Balç, inaugurat l’agost de 2012, i el patrimoni turístic del seu entorn. L’any 2012 es va iniciar la senyalització interna dels retaules i espais amb valor historicoartístic de l’interior dela Basílica de la Seu.

 

En la tercera fase, 2012-2013, es va plantejar la senyalització direccional de La Covade Sant Ignasi, i el seu entorn, i de l’Hotel 1948, i es va col·locar senyalització informativa a l’interior de la Cova i de la Seu.

 

En l’actual projecte, quarta fase, el projecte és més ambiciós, i inclou la major part de la senyalització turística necessària per completar el projecte estratègic Manresa 2022, tant direccional de vehicles i vianants com informativa (descriptiva i explicativa) per als turistes i visitants i per als propis ciutadans.

 

Objectius

 

Els objectius generals de la senyalització turística de Manresa són els següents:

 

  • Facilitar la mobilitat dels visitants dins l’entorn històrico-turístic de la ciutat

 

La senyalització, en aquest cas direccional, és un suport fonamental per facilitar la mobilitat dels visitants a la ciutat. En el cas de Manresa, és especialment necessari per seguir Les rutes turístiques de l’interior de la ciutat.

 

  • Donar a conèixer els recursos des dels punts més estratègics

 

Molts visitants es desplacen a Manresa per motius no solament d’oci, sinó també laborals, comercials o acadèmics. La senyalització permet informar sobre els recursos i productes turístics a aquests visitants, facilitant-los l’accés als mateixos o proporcionant-los la informació per visitar els recursos de la ciutat.

 

  • Potenciar el desenvolupament econòmic del sector turístic i cultural

La senyalització, gràcies a les seves dues finalitats principals (informativa i direccional), millora la imatge de la ciutat i l’endreça pel turisme. En aquest sentit, pot afavorir la captació de visitants, que té un impacte positiu sobre el sector comercial, turístic i cultural.

 

  • Posar en valor els recursos patrimonials

 

En la mesura que un element de senyalització indica i informa sobre un element patrimonial, serveix també com a distintiu que crida l’atenció del visitant i li dóna a conèixer la seva existència i rellevància.