Manresa ofereix un punt d'informació i suport del Programa Garantia Juvenil, el projecte europeu d'impuls a l'ocupació dels joves

L’Oficina Jove del Bages, situada a l’Espai Joan Amades de Manresa, ha obert un punt d’informació i assessorament sobre el programa europeu Garantia Juvenil, adreçat als joves que no estudien ni treballen o que volen engegar un negoci

imagen

La ciutat de Manresa, a través de l’Oficina Jove del Bages, és un dels punts de Catalunya on els joves poden informar-se sobre el Programa Garantia Juvenil, engegat per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de reduir l’atur juvenil. El programa s’adreça als joves que no estudien ni treballen, o que volen posar en funcionament un negoci.

El programa contempla el desplegament d’una xarxa presencial d'informació i suport a la inscripció a aquest programa, amb professionals que ajuden en el procés i donen informació sobre els aspectes importants de la Garantia Juvenil a Catalunya. Aquest desplegament ja s’ha efectuat, i l’Oficina Jove del Bages compta amb una professional destinada a desenvolupar aquesta tasca.

A l’Oficina Jove del Bages, ubicada a l’Espai Joan Amades de Manresa, es porten a terme les següents funcions:

• Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil

• Informació i orientació sobre el programa.

• Assessorament i tràmit en la inscripció.

• Seguiment i tutorització dels joves durant i després de la seva participació en les diverses polítiques actives d’ocupació o bé en els programes específics que s’articulin per al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

• Relació i coordinació amb les entitats i altres organismes que participin en el Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

L’horari d’atenció de la tècnica impulsora és el següent:

• Dilluns: de 9.30h a 12.30h i de 17h a 20h

• Dimarts: de 9h a 14h

• Dimecres: de 17h a 19h

• Dijous: de 9.30h a 12.30h i de 17h a 20h

• Divendres: de 9h a 14h

Fora d’aquest horari, cal demanar cita prèvia.


Un projecte que garanteix treball, pràctiques o formació

El Programa Garantia Juvenil s’adreça als joves entre 16 i 24 anys que no estan treballant ni estudiant; que cerquen la primera ocupació o fa temps que estan desocupats; si desitgen formar-se o acreditar una professió o si voldrien posar en funcionament un negoci.

Si s’acompleixen els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat pot oferir al jove una oferta de formació, una oferta de treball, un període de pràctiques o formació com a aprenent.


Requisits per a apuntar-se a la Garantia Juvenil

Per a apuntar-se al programa cal complir amb els següents requisits:

• Tenir la nacionalitat espanyola o el permís de residència i treball.

• Estar empadronat a l’Estat Espanyol.

• Ser més grans de 16 anys i menor de 24 anys, o menor de 30 anys en el cas de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

• No haver treballat els 30 dies naturals anteriors.

• No haver rebut accions educatives de més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors.

• No haver rebut formacions de més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors.

Més informació es pot trobar a:

• Oficina Jove del Bages (www.oficinajove.cat/bages) . Carrer de Sant Blai, 14, Manresa. bages@oficinajove.cat

• Manresa Jove (www.manresajove.cat)

• Programa Garantia Juvenil (www.garantiajuvenil.gencat.cat)

Documents relacionats

  • imagen