Demà comencen els treballs de senyalització de les noves places d'estacionament de la zona verda

A partir de dijous, 11 de juny, s’iniciarà la regulació de l’ampliació  de la zona verda 

imagen

La Secció de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa ha comunicat que demà, dimecres 10 de juny -si les condicions meteorològiques no ho impedeixen- es realitzaran els treballs de senyalització vertical i horitzontal per a l’ampliació de la zona verda del Centre Històric Sector A.

 

L’actuació consisteix a crear noves places d’aparcament de Zona Verda Exclusiva al carrer Na Bastardes (retirant l’actual mobiliari urbà de la calçada) i a la Plaça Pedregar. S'instal·larà la senyalització de regulació i les places d’estacionament es pintaran de color verd.

 

També es modificarà la regulació de l’aparcament de Zona Blava de plaça Mil-centenari (interior) per aparcament de Zona Verda Exclusiva, s’instal·larà la senyalització de regulació i les places d’estacionament es pintaran de color verd. S’ampliarà l’àmbit d’espai exclòs al trànsit de vehicles amb la instal·lació de pilones (extraïbles).

 

Els treballs inclouen la modificació de la regulació de l’aparcament de Zona Blava de carrer Puigmercadal (exterior de pl. Mil-centenari) per aparcament de Zona Verda Preferent, s’instal·larà la senyalització de regulació i les places d’estacionament es repintaran de color blau.

 

Amb motiu d’aquests treballs es prohibirà l’estacionament als carrers indicats. El dijous 11 de juny s’iniciarà la regulació de l’ampliació de la Zona Verdadel Centre Històric Sector A.

 

98 noves places d'aparcament de zona verda al Centre

 

L’Ajuntament de Manresa ampliarà a partir del dia 11 de juny la zona verda d’estacionament regulat de vehicles al Centre Històric de la ciutat en resposta a les demandes de veïns i comerciants. En total, s’habilitaran 98 noves places d’aparcament de zona verda, situades a la plaça del Milcentenari, a la plaça Pedregar, al carrer Na Bastardes i al carrer Puigmercadal, que s’afegeixen a les 23 que ja existeixen a la plaça d’en Creus i entorn, i que formaran un únic sector, de forma que qualsevol resident acreditat podrà estacionar en qualsevol de les 121 places senyalitzades.

 

Aquest projecte d’ampliació s’ha realitzat en el marc del Pacte per la Revitalització del carrer Sobrerroca i Entorn, i és el resultat d’un acord de l’Ajuntament de Manresa amb l’Associació de Veïns del Barri Antic i l’Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca i Entorn. També s’ha acordat habilitar una zona de jocs infantils a la mateixa plaça de Milcentenari. De moment, es reserva l’espai per aquesta actuació, que es durà a terme així que s’hagi realitzat el projecte conjunt amb les entitats implicades.

 

La nova zona verda habilita 55 places d’aparcament d’ús exclusiu per a residents, que es repartiran entre l’interior de la plaça del Milcentenari, la plaça Pedregar i el carrer Na Bastardes. També es creen 43 places d’ús preferent per a residents, al carrer Puigmercadal.

 

Les places d’ús exclusiu es senyalitzaran amb color verd, mentre que les d’ús preferent es pintaran de color blau i tindran una senyalització vertical diferenciada.

 

Veïns amb dret a aparcar


Els veïns que hi tindran dret a aparcar són els residents de la zona de la plaça d’en Creus i entorn, als quals s’afegeixen els dels carrers següents: carrer Sobrerroca, carrer del Carme, carrer Serarols, passatge Amics, carrer Cap del Rec, plaça del Carme, carrer Puigmercadal, carrer del Pedregar, plaça del Pedregar, carrer Metge Planes, carrer Vallcendrera, carrer del Botí, carrer de les Beates, carrer Sabateria, plaça de Sant Ignasi Malalt, Baixada del Carme, carrer de Sant Miquel, carrer de Sant Pere, Plana de l’Om (números 1, 2, 3 i 7), carrer Amigant, Baixada dels Jueus, carrer del Bisbe, Baixada del Pòpul, plaça Major, carrer Nou (del número 1 al 7), carrer Joc dela Pilota, plaça Infants (números 1 al 7, 15 i 16) i plaça Milcentenari.

 

Els residents en aquests carrers que disposin de distintiu hi podran aparcar les 24 hores del dia sense limitacions de temps, tant a les places d’ús exclusiu com a les d’ús preferent, sempre que hi hagi places lliures.

 

La resta de conductors només podran estacionar a la zona d’ús preferent, i per un temps màxim de 2 hores, abonant la tarifa de zona blava en l’horari corresponent. Fora de l’horari de zona blava hi podran aparcar sense límit de temps i sense la necessitat de disposar del distintiu.

 

Cal sol·licitar el distintiu a l'Ajuntament

 

Els residents al Centre Històric que poden beneficiar-se d’aparcar a la nova zona verda de Manresa ja poden sol·licitar el distintiu a l’Ajuntament. Cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a la plaça Major, número 1.

 

Per tenir dret a la targeta d’aparcament s’haurà d’acreditar que s’està empadronat en el sector delimitat de la nova zona verda, que el vehicle està donat d’alta en el impost de vehicles de tracció mecànica, i que s’està al corrent del pagament d’aquest impost i de qualsevol multa de trànsit. Només es concedirà una autorització per persona.

 

Aquesta targeta tindrà vigència anual. La tarifa del 2015 serà de 7,50 € anuals per als residents, i tindrà una bonificació del 75% el primer any i del 50% el segon dins  l’àmbit de l’ampliació.

 

Documents relacionats

  • imagen