La Diputació i l'Ajuntament signen el traspàs del tram de carretera que permetrà la construcció de la rotonda de la Bonavista

El traspàs de titularitat del tram urbà de la carretera de Santpedor a la ciutat de Manresa ve acompanyat d’una aportació econòmica de 1.580.000 euros.

imagen

El president en funcions dela Diputació de Barcelona, Salvador Esteve; i l’alcalde en funcions de Manresa, Valentí Junyent, han signat avui el conveni de traspàs del tram urbà de la carretera de Santpedor (BV-4501) que permetrà l’execució de la rotonda dela Bonavista. El traspàs de titularitat ve acompanyat d’una aportació econòmica dela Diputació de Barcelona per un import de 1.580.000 euros.

 

La carretera de Santpedor (BV 4501), pel seu caràcter eminentment urbà, forma part de la xarxa principal de carrers de la ciutat, malgrat encara era titularitat de la Diputació de Barcelona. Ara aquesta administració ha traspassat la seva titularitat al municipi, amb la finalitat que aquesta via passi a ser una via urbana i l´Ajuntament de Manresa hi pugui actuar directament en tot allò que cregui convenient, per tal de pacificar-la a nivell de trànsit de vehicles i dotar-la de totes aquelles infraestructures que millorin la qualitat de vida de tots els ciutadans usuaris de la via.

 

Aquest traspàs de titularitat, que va ser aprovat pel Ple municipal del mes passat, ve recolzat amb l’aportació econòmica que s’haurà d´invertir en la via que es traspassa. En aquests moments, l´Ajuntament té redactat el projecte executiu corresponent per tal de poder invertir aquest import de 1.580.000 euros en el tram situat entre el PK 0-000 fins el PK 0+100 i que té com a data límit de finalització de l´execució de les obres el 31 de desembre de 2017.

 

Urbanització del primer tram del vial: Rotonda de la Bonavista i fins al carrer Sant Antoni M. Claret

 

L'àmbit d'actuació té una superfície de5.225,46 m2, i l´objectiu del projecte és el de resoldre una cruïlla viària fonamental per a la ciutat, on a més de néixer la carretera de Santpedor, neix el Passeig de Pere III, creua la carretera de Vic i a partir de l´execució de les obres hi arriba la carretera del Pont de Vilomara. És en aquest marc, on tenint en compte l´estudi de Mobilitat realitzat per l´empresa MCRIT, es confirma les previsions previstes en el planejament i en el pla de mobilitat urbana de la necessitat de formalitzar la cruïlla amb una rotonda en la que connecti també la carretera del Pont Vilomara. La implantació d´aquesta rotonda repercutirà en la mobilitat de tot l´entorn, i en concret dóna pas a la pacificació de la carretera de Vic a partir d´aquest punt fins el centre de la ciutat.

 

L´execució de la rotonda, sense necessitat de dur a terme les expropiacions anteriorment previstes, permetrà obrir l'espai fins al carrer Bisbe Comas, així com enllaçar tots els vials que hi conflueixen, inclòs la carretera del Pont de Vilomara. Així mateix, donarà major flexibilitat als diferents moviments de trànsit i crearà noves connexions de forma directa als vials que hi enllacen, permetent nous itineraris i canvis de sentit.

 

Amb aquest projecte es milloren els itineraris de vianants amb nous passos. Per tal de donar seguretat a aquests nous passos propers a la rotonda es semaforitzaran amb un sistema de regulació específic, que compatibilitzarà alhora la màxima fluïdesa de vehicles amb la seguretat dels vianants.


Així mateix, pel que fa a la carretera de Santpedor fins al carrer de Sant Antoni Maria Claret, el projecte constructiu preveu la disposició d´arbrat a ambdues voreres i més amples. Els materials escollits s´han ajustat a la inversió disponible i preveu preservar la prunera existent.

L´execució de les obres afectaria a totes les xarxes de servei i preveu que els treballs es desenvolupin per fases per tal de minimitzar l´afectació viària d´aquest nus tan rellevant per a les comunicacions de la ciutat.

 

Documents relacionats

  • imagen