L'Ajuntament de Manresa instal·la una passarel·la sobre el torrent del Poal, al parc del Cardener

Amb l’actuació és dóna compliment a un acord del Ple Municipal i és un pas important per donar continuïtat als espais del parc de ribera al llarg del Cardener i, així, poder connectar tant amb els espais de ribera de Sant Joan de Vilatorrada com amb els camins que s’enfilen cap al regadiu del  Poal.imagen

L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat els treballs d’execució d’una passarel·la de vianants sobre el torrent del Poal, a la zona del meandre que fa el riu Cardener a l’alçada de la resclosa de l’antiga fàbrica Pirelli. L’actuació és un pas més en l’adequació dels espais de ribera del Cardener per convertir-lo en un parc fluvial i un pas més en l’execució d’un itinerari, per a vianants i bicicletes, al llarg del parc del Cardener.

La passarel·la permet salvar un dels punts més importants de discontinuïtat de l’itinerari pel marge esquerre del riu: la desembocadura del torrent del Poal i representa un pas important en l’objectiu de donar continuïtat als espais del parc de ribera al llarg del riu Cardener i, així, poder connectar tant amb els espais de ribera de Sant Joan de Vilatorrada com amb els camins que s’enfilen cap al regadiu del Poal.

L’actuació, situada en terrenys públics delimitats com a zona de ribera, ha consistit en l’execució d’una passarel·la de 10 metres de longitud i de 1’5 metres d’amplada. Fins ara, el torrent del Poal en aquest punt només es podia salvar caminant sobre el tub del col·lector de salmorres que travessa el torrent.

La passarel·la té l’estructura metàl·lica, galvanitzada, amb el terra i els ampits de les baranes de fusta. L’estructura es recolza sobre dues fonamentacions profundes que van a buscar el terreny ferm per sota el nivell de les aigües del torrent. Ha estat executada a taller, portada al lloc i, mitjançant una grua, col·locada i subjectada sobre les platines de fonamentació.

L’execució de la passarel·la ha tingut un pressupost de 16.788’58 euros, dóna compliment a l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en data 19-12-2013.

Els treballs formen part de les accions de millora de l’Anella Verda de Manresa que està formada pel conjunt d'espais lliures al voltant de la ciutat que pels seus valors socials, ambientals, paisatgístics i productius agraris s'han de protegir, connectar i potenciar.

Documents relacionats

  • imagen