L'Ajuntament aporta 229 m3 de tot-u reciclat per millorar diferents camins rurals de Manresa

Els pagesos es cuidaran d’estendre aquest material a les zones de Viladordis – El Grau; Ferreres – Monistrolà; Poal – Mas d’en Pla; i Santa Caterina. El tot-u reciclat és un producte resultant del tractament de residus provinents de la construcció i la demolició. La campanya té un cost d’uns 4.000 euros.


imagen

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat una campanya de millora de la xarxa de camins rurals del municipi que consisteix en l’aportació de 229 m3 de tot-u reciclat que es lliurarà els pagesos que s’han compromès a estendre’l per diferents àrees geogràfiques. Aquestes zones són: Viladordis - El Grau; Ferreres – Monistrolà; Poal – Mas d’en Plà; i Santa Caterina.

 

El tot-u reciclat és un producte procedent de la trituració d'àrids calcaris provinents de residus de demolicions i de construccions. El seu reciclatge permet reduir l’ús de recursos naturals i contribueix a minvar l’impacte paisatgístic causat per l’extracció de matèries primeres.

 

Aquesta intervenció, que té un cost d’uns 4.000 euros, va començar la setmana passada i està previst que duri fins el final d’aquesta.

 

Camins tractats agrupats per àrees geogràfiques

 

Viladordis - El grau

 

Camí de la casa del Grau

Camí del Grau

Camí de cal Llordeta

 

Ferreres – Monistrolà

 

Camí de les Ferreres

Camí de l'Oller – Granja Jou

Camí del raval del Monistrolà

 

Poal mas d'en Pla

 

Camí de l a torre del Riera

Camí cal Pujol – cal Ti

Camí transversal Joncadella - Torres

 

Santa Caterina

 

Camí de cal Teleca

Camí de la Travessa 

Documents relacionats

  • imagen