El regidor d'Habitatge presenta un programa d'actuacions per garantir el dret a un habitatge digne a Manresa

Les primeres mesures que es presentaran al proper Ple municipal, aquest dijous, seran la redacció del Pla Local d’Habitatge i el programa d’intervenció sobre els pisos buits.

imagen

El regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Manresa, Antoni Llobet, ha anunciat avui en la que ha estat la seva primera compareixença davant els mitjans informatius, un programa d’actuacions encaminades a assolir l’objectiu d’assegurar que la gestió del parc d’habitatges de la ciutat garanteixi el dret a un habitatge digne per a tothom. 

“L’objectiu és tenir pisos de lloguer social a disposició de les persones que ho necessitin per garantir el dret a l’habitatge”, ha afirmat el regidor.

 

Les actuacions s’emmarquen en dos grans grups: unes que està previst impulsar a curt termini, i d’altres més a mitjà termini, encara que es treballaran de manera conjunta.

 

Les actuacions previstes a curt termini es basen en tres eixos. El primer seria estar en disposició immediata i permanent de totes les dades relacionades amb la demanda d’habitatge. Això suposarà l’obtenció d’informació sobre determinades situacions, com són els desnonaments previstos, així com les persones amb dificultats per mantenir l’habitatge, les que ocupen habitatges sense consentiment dels propietaris, i les persones sense sostre.

 

El regidor ha dit que per conèixer aquestes situacions existeixen diversos mecanismes, que passen per la coordinació “interna” entre els organismes que disposen de dades, com són Forum , les diverses regidories i Serveis. Antoni Llobet s’ha mostrat també obert a “una coordinació externa” amb la Taula municipal de l’habitatge o altres col·lectius ciutadans interessats en el tema.

 

La segona premissa en que es treballarà es basa en disposar de forma immediata i permanent de tota l’oferta d’habitatge existent en condicions avantatjoses. Per a això, es consideraran les dades de Forum corresponents a habitatge social i assequible, així com els pisos que gestiona l’Agència Catalana de l’Habitatge, i els que poden gestionar les entitats financeres i altres institucions. També s’ha de detectar l’habitatge no ocupat susceptible de ser destinat al lloguer.

 

Antoni Llobet ha anunciat que, actualment, l’Ajuntament disposa de 118 pisos que es poden considerar de lloguer social, 65 que són de titularitat municipal –incloent els 9 pisos provinents d’un nou conveni amb Forum- i 53 provinents d’entitats financeres, amb algunes actuacions pendents encara de tancar-se.

 

La tercera idea del programa d’actuacions és impulsar accions de manera immediata i permanent per respondre a les necessitats urgents.

 

Antoni Llobet ha manifestat que l’objectiu és aconseguir una vintena d’habitatges a disposició de la ciutat per donar una resposta immediata a les necessitats que es presenten de forma sobtada. 

 

Seguiment dels desnonaments

 

A més, el regidor ha afegit que es fa un seguiment, en contacte amb l’estament judicial, de tots els casos de possibles desnonaments. En primera instància, per intentar evitar el llançament; en cas de no poder-se evitar, per trobar una solució d’habitatge alternatiu.

 

Aquesta mesura es reforçarà amb la incorporació dels habitatges desocupats al parc d’habitatge gestionat per Forum, l’Agència Catalana de l’Habitatge o altres institucions, i amb l’exercici de la intermediació.

 

Antoni Llobet ha dit que el treball amb l’estament judicial “és cabdal” per conèixer la situació. Ha donat a conèixer que, segons dades judicials, el 2014 hi va haver 36 llançaments judicials a Manresa, dels quals 27 eren famílies que vivien de lloguer, mentre que els 9 restants van ser  execucions hipotecàries. Fins el juny del 2015 s’han comptabilitzat 12 llançaments judicials: 10 per impagaments de lloguer i 2 per execucions hipotecaries.

 

Per tant, segons ha destacat el regidor, es constata que la gran majoria de les famílies amb dificultats d’habitatge estan en règim de lloguer.

 

Pla d’Habitatge i programa d’intervenció

 

El segon gran eix d’actuacions de la regidoria d’Habitatge es portaria a terme de forma immediata per obtenir els resultats a mitjà termini.

 

Es preveu, en primer lloc, la redacció del nou Pla Local d’Habitatge, un pla que, segons Antoni Llobet “tindrà l’objectiu principal de garantir un habitatge digne a tothom”.

 

Per fer evident el compromís del govern municipal amb aquesta problemàtica, el dictamen del Pla es portarà al primer Ple municipal ordinari del mandat aquest dijous,  23 de juliol. Per a la seva redacció es coordinarà un equip de treball amb presència de la regidoria d’Habitatge, Forum i els Serveis Socials municipals. Es contempla també la participació ciutadana a través dela Taulamunicipal d’habitatge, i un suport tècnic i econòmic per part dela Diputació.

 

En segon lloc, es portarà també al Ple del juliol per a l’aprovació inicial el Programa d’inspecció i intervenció de l’Ajuntament de Manresa sobre els habitatges desocupats en situació anòmala. L’objectiu d’aquest programa és aconseguir pisos per a les necessitats de lloguer social i desenvolupar la capacitat sancionadora.

 

Antoni Llobet ha acabat assegurant que “Manresa ha de respondre a les necessitats” i que, per això, es posa en marxa “una estratègia que té com a únic objectiu disposar de parc públic d’habitatge per garantir el dret a l’habitatge, un dret fonamental”.

Documents relacionats

  • imagen