Un estudi de l'Ajuntament constata que la sala d'estudi habilitada al Casino s'ha utilitzat poc els dos primers mesos de funcionament

La prova pilot realitzada els mesos de maig i juny indica que hi ha una mitjana d'assistència a la sala de 3 persones per hora i dia. L’Ajuntament farà una reunió al setembre amb els representants de diferents col·lectius per valorar-ne aquests resultats i redimensionar el  servei de cara al  proper curs 2015/2016  

imagen

Un estudi realitzat per l’Ajuntament de Manresa ha constatat que la nova sala d’estudi habilitada al Casino està sent infrautilitzada. L’estudi, realitzat durant vuit setmanes (mesos de maig i juny, en època d’exàmens) ha indicat que la mitjana d’afluència per hora està al voltant de 3 persones, si bé hi ha hagut puntes de fins a 19 persones concentrades en determinades franges horàries.

 

Els resultats de l’estudi revelen que la intensitat en l´ús de la sala ha anat variant al llarg de les setmanes, arribant a un sostre d’unes 5 persones de mitjana els dies de major afluència (setmana del 25 al 31 de maig) i declinant fortament durant el mes de juny. Per tant, les mitjanes setmanals es situen en una forquilla d’entre 1 i 5 persones/hora al llarg de les 8 setmanes estudiades.

 

El seguiment de l’assistència constata que aquest espai ha estat buit prop d’una tercera part del temps i amb un màxim de 3 persones al voltant del 70% del temps.

 

L’assistència més alta se situa els dilluns al matí (entre les 11 i les 13 hores) i els dissabtes i diumenges a la tarda (entre les 19 i les 21 h). Per contra, l’espai és clarament improductiu a partir de les 14h en horari de matí i de 23 en horari de nit, i a qualsevol hora del divendres a la tarda.

 

L’estudi s’ha complementat amb una enquesta realitzada durant 13 dies al mes de juny que ha establert que el perfil mitjà de les persones usuàries és d’estudiants universitaris de 22 anys que s’han assabentat d’aquest espai per amics, familiars o a través de la informació dela Biblioteca. El76% dels usuaris ho feien per primera vegada, i el 24% eren persones que repetien. 

 

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, té previst reunir-se amb la taula formada pels diferents representants del col·lectiu Arran, estudiants dels instituts de Manresa i tècnics municipals per presentar aquests resultats amb l’objectiu de valorar totes les dades i estudiar la redimensió del servei acotant-lo a les franges horàries i èpoques del curs de més demanda així com treballar per reforçar els canals de comunicació.

 

Una mesura que complementa l’horari de la Biblioteca

 

Arran de les demandes d’alguns col·lectius de joves i estudiants que reclamaven una ampliació dels horaris de la biblioteca del Casino i d’un espai d’estudi, el Ple municipal del 22 de gener va acordar unànimement elaborar un informe sobre les necessitats d’espais d’estudi a la ciutat i de realitzar les gestions necessàries davant la Diputació de Barcelona per tal de poder ampliar l’horari d’obertura al públic de la biblioteca i oferir nous espais d’estudi de cara als exàmens finals d’aquest curs 2014-2015.

 

Per facilitar un espai d’estudi durant les hores en què la biblioteca està tancada i complementar la resta d’espais que existeixen a la ciutat, es va habilitar la sala de reunions del Centre Cultural del Casino com a sala d’estudi. Aquest espai ha ofert durant el període del 4 de maig al 30 de juny, un total de 40 hores setmanals, a més de les 54,50 h de la biblioteca, sumant un total de 94,50 hores setmanals d’espais d’estudi entre la biblioteca i la sala del Centre Cultural.

Documents relacionats

  • imagen