El Ple del mes de març aprova el canvi de destinació de l’antic CTM en favor de la FUB

El ple municipal aprova també el suport al Banc d’ADN, i la seva difusió, per possibilitar la identificació dels parents de desapareguts de la guerra civil.


El Ple Municipal ha aprovat el canvi de destinació del local de 2.600 m2 a les Bases de Manresa (antic CTM) en favor de la FUB per 10 anys amb l’objectiu que aquesta ampliï les seves activitats i desenvolupar-hi usos vinculats a l’ensenyament, l’estudi i la recerca, que li són propis.

 

L’antic edifici del CTM havia quedat en desús des que es va traslladar al Parc Central l’any 2013. L’acord s’ha aprovat amb 22 vots a favor (11 CiU, 4 PSC, 2 ERC, 3 PP i 2 PxC) i 2 abstencions (CUP).

 

Durant el mateix ple es va aprovar per unanimitat el compromís de difondre la possibilitat que tenen els parents de desapareguts a la guerra civil d’aportar el seu ADN amb la finalitat que es puguin identificar els cossos, de forma fiable, un cop s’obrin les fosses i s’exhumin els cadàvers.

 

La campanya de divulgació consta a organitzar conferències per informar de la iniciativa, així com comunicar-la a totes les entitats del municipi, i també col·locar un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del Banc d'ADN i altres relacionades amb les identificacions dels desapareguts. Igualment s’estableix el compromís que tots els treballadors de la OAC puguin informar als ciutadans sobre aquesta possibilitat i facilitar-los que es facin la prova.

 

El Ple també ha aprovat una proposta de la CUP per negociar amb els propietaris de l’espai del solar de l’Anònima, al complex Segre, la seva cessió temporal a l’Ajuntament per tal que el destini a aparcament. El solar de l’Anònima és un espai en sòl  urbanitzable que està en desús i en el qual no està previst que s’hi edifiqui ni a curt ni a llarg termini.

 

En relació amb la moció de la CUP, CIU presenta una esmena que estableix que l’Ajuntament destini aquests solars accessibles pel carrer Puigterrà de Dalt i/o pel carrer Sant Salvador, a aparcament a un cost assequible, en comptes d’encomanar la gestió de l’aparcament a alguna de les entitats de la ciutat que treballa contra l’exclusió social, tal com manifestava la proposta inicial. Finalment el Ple aprova la moció esmenada per 21 vots afirmatius (11 CiU, 4 PSC, 3 PP, 1 PxC i 2 CUP ) i 3 abstencions (2 ERC i 1 PxC).

 

Durant la mateixa sessió s’ha aprovat una moció de suport a l’esport català i en contra de l’aplicació de la Llicència Única que pretén el finançament de les federacions estatals i l’alta competició en detriment de les federacions autonòmiques i l’esport de promoció. L’acord ha obtingut 19 vots afirmatius (11 CiU, 4 PSC, 2 ERC i 2 CUP), 3 vots negatius (3 PP), i 2 abstencions (2 PxC).

 

Ordre del dia del Ple del 19 de març de 2015:

http://www.manresa.cat/docs/arxius/2015_03_19_ordredia_ple.pdf