Talls de trànsit al carrer Joc de la Pilota i la plaça Infants a partir de dimarts

A causa de les obres de millora i ampliació de la urbanització del carrer Joc de la Pilota. 

L’Ajuntament de Manresa comunica que, el proper dimarts 1 de setembre, s’iniciaran els treballs previs a les obres del Projecte de millora i ampliació de la urbanització del carrer Joc de la Pilota. Aquests treballs previs consisteixen en la instal·lació de la senyalització d’obres, canalitzacions provisionals de serveis i connexions de la xarxa de clavegueram.

 

Les afectacions a la mobilitat pels treballs d’urbanització del carrer Joc dela Pilota es realitzaran en dues fases:

 

  • Fase 1: carrer Joc de la Pilota. Es tallarà al trànsit de vehicles del carrer Joc de la Pilota entre les places Europa i Drets. Els vehicles accediran al carrer Sobrerroca i plaça Major des dels carrers Hospital i Sant Andreu.

 

  • Fase 2: carrer Joc de la Pilota amb plaça Infants (entre els carrers del Carme i Puigterrà de Dalt). Es mantindrà el tancament del carrer Joc dela Pilota (fase 1) i es tallarà el trànsit de vehicles de la plaça Infants entre els carrers del Carme i Puigterrà de Dalt. Els vehicles que circulin pel carrer Sobrerroca, places del Carme i Milcentenari es desviaran en direcció a la plaça Major i a la Baixada del Pòpul.

 

L'Ajuntament informarà prèviament de les dates d’inici de les dues fases d’obra. És previst que aquestes obres durin 3 mesos.