L'Ajuntament de Manresa inicia les obres d'urbanització del Camí de la Vall del Paradís

L’actuació té l’objectiu de millorar el passatge que connecta el Pont Vell amb el Camí de la Cova i forma part de les accions de milloca de l'accessibilitat i de la mobilitat del projecte turístic Manresa 2022.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs d’urbanització del Camí del a Vall del Paradís, el passatge que connecta el Pont Vell amb el Camí de la Cova. Aquesta actuació, que preveu una durada de dos mesos i mig, té un pressupost de 225.184,67 euros (IVA inclòs) i s’emmarca dins les accions de millora de l’accessibilitat i de la mobilitat dels espais turístics amb vistes a la celebració del projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa.
 

A banda de la urbanització del Camí Vall del Paradís, l’actuació inclou l’adequació del solar que hi ha entre aquest camí i la Capella de Sant Marc així com el sanejat del dipòsit de fuel que hi ha en aquest entorn.


En aquest moments, l’àmbit de treball es troba urbanitzat de forma deficient, i si bé ofereix els serveis bàsics a les edificacions existents, aquests serveis, especialment la xarxa de clavegueram, es troben en estat obsolet.


La pavimentació existent presenta diverses actuacions de reparació, amb una composició material molt irregular amb trams formigonats i trams que mantenen l’empedrat antic del camí. Aquest es desenvolupa en plataforma única, sense voreres, però amb uns graons que permeten suavitzar molt lleugerament el pendent longitudinal del camí.

 

Millores previstes
 

El tram d’arribada des del Pont Vell és el vestíbul on es poden aplegar els grups de visitants, i on es distribueixen la major part dels guals existents. Per tant en aquesta primera àrea no és recomanable un paviment que doni problemes amb la rodadura de vehicles. Es resoldrà amb solera de formigó rentat a l’àcid com ja s’ha aplicat al camí de la Torre de Santa Caterina. Aquesta esplanada es relaciona directament amb l’esplanada de Sant Marc, a través d’un encintat de pedra que es reconverteix en una bancada de pedra.

 

El primer tram del camí, de geometria lineal, es formigonarà amb acabat rentat a l’àcid, a la part central, mentre que lateralment es col·locarà una franja de lloses de granit de 40x20x7 cm, a un sol nivell.

 

El segon tram del camí, de geometria irregular i amplada reduïda, mantindrà a la franja central l’empedrat existent. Lateralment també es disposaran de dues franges de lloses de granit de 40x20x7 cm, a un sol nivell. En la connexió amb la rasant del camí del a Cova, es salvarà el desnivell amb una petita rampa o amb cinc graons que permeten l’accés a una porta existent. Aquesta connexió es resoldrà amb la mateixa llosa de granit.

 

La proposta d’enllumenat públic es basa en el criteri de minimitzar el seu impacte dins l’entorn patrimonial de l’àmbit. Es proposa un passamà circular d’acer corten, amb la semicircumferència inferior de planxa d’acer corten perforada, i una mànega de leds al seu interior. Aquest enllumenat de balissament estarà reforçat per la col·locació de tres punts de llum amb leds a façana i un en columna.

 

Accés limitat durant les obres

 

Durant els treballs no es preveuen afectacions a la mobilitat de vehicles, però l’accés de vianants a través del camí (itinerari entre el Pont Vell i la Cova) quedarà limitat als veïns. Es permetrà l’accés dels vehicles amb gual.

 

Els vianants que segueixin l’itinerari del Pont Vell disposaran d’un recorregut alternatiu per la rotonda i el carrer de Sant Marc.

 

S’ocuparà una esplanada propera, entre la Capella de Sant Marc i el propi Camí dela Vall del Paradís, amb materials de l’obra.

 

 

 

 

 

Documents relacionats

  • imagen