Comunicat de l'Ajuntament de Manresa pel conflicte humanitari dels refugiats de Síria

El consistori agraeix les mostres de suport vers la situació dels refugiats i prendrà mesures per poder acollir-los en coordinació amb els organismes especialitzats en cooperació internacional i el Consell Municipal de Solidaritat. També facilitarà l'acord per a una moció de suport als refugiats i facilitarà les iniciatives que sorgeixin de la societat civil en defensa dels drets humans. 

L’Ajuntament de Manresa vol agrair les mostres de solidaritat que la ciutadania està manifestant vers la situació de les persones que estan patint el drama del conflicte a Síria.

 

Les darreres setmanes, moltes persones, entitats i institucions estan manifestant la seva voluntat de resoldre el patiment de milers de persones que s’han vist abocades a fugir de la seva llar per salvar la vida. Manresa se suma a aquestes iniciatives amb el convenciment de la urgència de respectar els convenis internacionals que prioritzen el dret d’asil i el dret a la protecció de la vida. 

 

L’Ajuntament creu fermament en la necessitat de treballar en dues direccions:

 

- Amb un clar posicionament institucional que esperoni els estaments responsables a posar totes les mesures necessàries per agilitar una bona atenció a totes les persones afectades per aquesta crisi humanitària.

 

- Amb mesures concretes que permetin canalitzar la voluntat, tant del consistori com de la ciutadania, d’aportar eines per acollir amb garanties persones al territori.

 

Conscients de la dimensió de la problemàtica i de la necessitat d’articular respostes viables a llarg termini, el consistori considera imprescindible definir actuacions coordinades amb els organismes especialitzats en cooperació internacional i amb l’atenció a les persones refugiades, tant per optimitzar recursos com per garantir serveis de qualitat. Per aquest motiu, es fa un seguiment continuat de les propostes derivades de la trobada de municipis al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

 

D’altra banda, l’Ajuntament vol manifestar el seu suport a les diferents iniciatives de les ONGD de la ciutat i de la societat civil, en aquells actes de sensibilització ciutadana que es portin a terme a la ciutat per mostrar el suport a totes les persones que han hagut d’abandonar els seus països tant per fugir de les guerres com de la pobresa i la fam.

 

Per tots aquests motius, el consistori:

 

-Facilitarà la coordinació entre els grups municipals per poder acordar una moció de suport al Ple Municipal, recollint la voluntat de la societat catalana per construir relacions entre països que prioritzin els drets humans fonamentals.

 

-Coordinarà les propostes que sorgeixin en el marc del Consell Municipal de Solidaritat per tal de comptar amb l’experiència de les ONGD de la nostra ciutat

 

-Facilitarà les actuacions que puguin sorgir de la societat civil en la línia de treballar de forma conjunta a la ciutat, trobant allò d’universal en la defensa dels drets humans més enllà d’ideologies i tendències polítiques. El consistori dóna suport i anima la ciutadania a assistir a la concentració que diverses entitats de la societat civil ha fet per a demà dimecres, 9 de setembre, a les 8 del vespre, a la plaça de Sant Domènec, que podria tenir continuïtat les properes setmanes.

 

-Recollirà les dades de les persones que vulguin rebre informació sobre els avenços d’actuacions concretes de suport a les persones refugiades

 

D’altra banda, volem recordar que mentre es formalitza l’acollida als diferents països, continua sent imprescindible comptar amb recursos per atendre adequadament les persones als diferents camps de refugiats. Per aquest motiu, l’Ajuntament vol transmetre informació de comptes corrents de diferents institucions amb àmplia experiència a la zona i que estan portant a terme projectes d’ajuda a les persones refugiades des de l’inici del conflicte, l’any 2011, als quals es pot fer aportacions:

 

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

Catalunya Caixa - 2013-0500-14-0213954220.

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona - 2100-3200-96-2500029627.

Triodos Bank - 1491-0001-26-2005257510.

 

ASSOCIACIÓ CATALANA PERLA PAU

Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ,  2100-3200-95-2201233743

 

CREU ROJA

BBVA - ES92 0182 2370 4600 1002 2227

Banc Sabadell - ES31 0081 5232 2800 0108 4716

Bankia - ES65 2038 1848 3860 0035 9544

Bankinter - ES75 0128 0010 9701 0012 1395

La Caixa - ES28 2100 0600 8502 0196 0066

Banco Popular - ES29 0075 0001 8906 0022 2267

Banco Santander - ES44 0049 0001 5321 1002 2225

Banco Cooperativo Esp. - ES86 0198 0500 8020 2205 3421

 

En el marc del Consell Municipal de Solidaritat, l’Ajuntament continuarà treballant per difondre les causes dels conflictes i promoure els valors dela Culturade Pau, per tal que es pugui prevenir tant patiment i ens acostem a un món on la gent no hagi de deixar el país d’origen per tenir una vida digne.  El consistori convida la ciutadania a participar de les activitats programades i dels actes previstos per a la Manresa Solidària.