El govern municipal proposarà al Ple la reedició del Pacte de Ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social

El nou protocol estarà estructurat amb les mateixes coordenades tècniques i de format en què fou articulat el Pacte de Ciutat de l’anterior mandat. El document s’obrirà a les aportacions dels agents econòmics i socials i entitats ciutadanes.

 

La reedició del Pacte forma part de l'acord de governabilitat entre CiU i ERC i ve avalada pels bons resultats obtinguts.

El govern municipal de Manresa proposarà al proper Ple municipal, que se celebrarà aquest dijous 17 de setembre, la renovació del nou protocol del Pacte de Ciutat per a la promoció econòmica i cohesió social que s’estructurarà en base a les mateixes coordenades tècniques i de format amb què va ser articulat el Pacte de Ciutat de la mateixa naturalesa de l’anterior mandat de l’equip de govern de la ciutat. La reedició del Pacte forma part de l'acord de governabilitat entre CiU i ERC i ve avalada pels bons resultats obtinguts.

 

El nou protocol del document Pacte de Ciutat té l’objectiu d’incloure els compromisos necessaris, d’acord amb la realitat social i econòmica actual de la ciutat, i tornarà a obrir la redacció del document a les aportacions d’agents econòmics i socials i entitats ciutadanes.

 

El primer Pacte de Ciutat es va signar el març de 2013

 

El pacte de Ciutat per a la promoció Econòmica i la cohesió social va ser un document signat fruit d’un ampli consens social i econòmic el 26 de març de 2013, després d’un acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament. Va néixer de la necessitat d’adoptar mesures urgents per pal·liar les situacions de vulnerabilitat social, a més d’intentar contribuir a la recuperació de l’activitat econòmica i l’ocupació.

 

Els signants foren els grups municipals de CiU, PSC, ERC i PP i els agents econòmics i socials Cambra de Comerç i Indústria de Manresa;  Petita i Mitjana empresa de Catalunya (PIMEC), Federació empresarial dela CatalunyaCentral(FECC), Unió de sindicats de CCOO i Unió Intercomarcal Bages-Berguedà d’UGT.

 

El pacte ha esdevingut una eina útil i eficaç a partir del grau d’assoliment dels seus objectius (proper al 90%), enfocats envers la promoció econòmica i la cohesió social, així com una òptima experiència de col·laboració entre l’estament polític i la societat civil a partir del seu grau d’arrelament i implantació, si es té en compte que a banda dels  firmants s’hi van adherir gairebé una quarantena d’entitats més de diferents àmbits.

 

La vigència del Pacte de Ciutat, que es va iniciar l’endemà de la seva signatura, es va esgotar amb la finalització del mandat corporatiu el mes de juny de 2015.