L'Ajuntament de Manresa inicia els treballs per urbanitzar l’entorn de la Via Sant Ignasi

La plaça Sant Ignasi esdevindrà un espai  a l’entorn de la Capella del Rapte destinat bàsicament a vianants. Hi haurà petites zones d’estada i forta presència de vegetació.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs per urbanitzar l’entorn de la Via Sant Ignasi, un projecte global que arrenca amb l’ampliació i transformació de la plaça Sant Ignasi, que esdevindrà un espai únic a l’entorn de la Capella del Rapte, un cop finalitzi l’enderroc de la Sala Ciutat.El solar resultant –d’una superfície de 1.008 m2–  limitarà a l’est amb el Museu Comarcal de Manresa, a l’oest amb la Capella del Rapte, al nord amb la Via Sant Ignasi i al sud amb l’actual plaça Sant Ignasi.

 

Aquest matí, els treballs a la Sala Ciutat, realitzats per l’empresa responsable de l’enderroc, eren visibles des de la via de Sant Ignasi i han afectat la mobilitat durant unes hores. Una excavadora treballava a la zona entre la Capella del Rapte i l’entrada al Museu Comarcal. Per aquest motiu, el trànsit de vehicles de la Via Sant Ignasi, entre la Plaça Sant Ignasi i el carrer Vidal i Barraquer, ha quedat tallat durant unes hores i des del migdia es regula en pas alternatiu amb personal d’obra. Es realitzen talls de trànsit puntuals per al moviment de maquinària d’obra. Previsiblement demà ja no hi haurà aquestes afectacions.

 

L’actuació té l’objectiu de millorar i posar en valor aquest àmbit de la ciutat de gran riquesa patrimonial ignasiana i condicionar de forma adequada un entorn que es considera estratègic per al projecte Manresa 2022, que commemora els 500 anys de l’estada de Sant Ignasi a Manresa. 

 

El projecte dissenyat per l’equip d’arquitectura Batlle i Roig preveu donar continuïtat a la plaça existent a l’entorn dela Capella del Rapte fins arribar a la Via Sant  Ignasi, aconseguint un aspecte unitari i coherent a la plaça. El nou espai públic estarà destinat bàsicament a vianants i disposarà de recorreguts perfectament accessibles, petites zones d’estada i amb una forta presència de la vegetació.

 

L’ordenació pren com a referència els criteris establerts a la plaça ja executada i perllonga el llenguatge de franges de paviment per tal de generar un nou sistema de recorreguts que garanteixen la relació de la Plaça amb la Via Sant Ignasi a l’entorn de la Capella del Rapte i resolen la seva topografia.

 

Vegetació pròpia dels espais per on passa el Camí de Sant Ignasi

 

En el nou espai es defineixen un total de quatre noves franges que es caracteritzen i diferencien mitjançant la seva vegetació. Cadascuna d’aquestes franges pren com a referència un dels paisatges principals del camí que l’any 1522 va emprendre Sant Ignasi de Loiola des de la vall de Loiola fins a Manresa, el Camí Ignasià.

 

Aquest camí de 650 kma través de cinc comunitats autònomes està esdevenint en el darrers anys un important focus d’atracció per a peregrins i amants de les rutes de llarga distància. La voluntat de la proposta és representar aquesta ruta a través dels seus quatre paisatges principals: Loiola, l’Ebre, Montserrat i Manresa.

 

Així doncs, cadascun d’aquests paisatges protagonitzarà una d’aquestes noves franges generades a la ordenació de la proposta.

 

El primer d’aquests paisatges, Loiola, és l’inici del camí, i l’àmbit d’origen de Sant Ignasi de Loiola al País Basc. El tret principal d’aquest paisatge és la seva vessant productiva, agrícola. D’altra banda, cal recordar els exercicis espirituals que el Sant realitzava mitjançant el cultiu de fruiters. És per això que es proposa la plantació d’arbres fruiters i d’espècies arbustives pròpies de la zona de Guipúscoa.

 

En segon terme, el paisatge més característic i que durant més quilòmetres acompanya el camí, és el paisatge fluvial del riu Ebre. La plantació de pollancres i espècies de semblança riberenca recorden aquest paisatge.

 

En tercer paisatge és Montserrat, el cim i la seva vegetació de muntanya representada mitjançant la plantació de pins i arbustives del lloc com el marfull i el boix.

 

En darrer terme, la ciutat de Manresa és el final del camí. Una alineació de xiprers al voltant de la Capella del Rapte donen la benvinguda a la ciutat juntament amb brolles de romaní i bruc d’hivern pròpies de la zona de Bages.

 

A banda de la vegetació, els criteris d'acabats i elements són els mateixos que els de la plaça existent. Així doncs, el paviment principal de la plaça és de llambordins de pedra granítica. Les franges en el paviment es generen mitjançant un encintat de pedra granítica de 20x40 cm.

 

Caldrà fer un seguiment arqueològic

 

El projecte preveu que, un cop finalitzat l’enderroc de la Sala Ciutat, caldrà fer un seguiment arqueològic allà on es produeixin els rebaixos de la rasant. Segons dades històriques, l’àmbit del teatre va ser ocupat amb anterioritat per una església, enderrocada durant la guerra civil. Els resultats d’aquest seguiment arqueològic poden condicionar l’ordenació prevista.

 

Els treballs inclouen l’adequació de la mitgera del Museu Comarcal de Manresa que tornarà a quedar vista un cop enderrocat el teatre. L’adequació haurà de garantir la seva estabilitat i solidesa així com la seva estanquitat.

 

Durant els treballs, no es preveu que hi hagi afectacions a cap servei. La nova ordenació haurà d’incloure una nova xarxa d’enllumenat públic.

 

Nova rotonda a la via Sant Ignasi

 

L’ampliació de la Plaça Sant Ignasi és un part important d’una actuació global que preveu també la creació d’una nova rotonda entre la Via Sant Ignasi i el carrer Vidal i Barraquer, que permetrà resoldre als accessos a l’equipament de les piscines municipals; i  la renovació integral del tram de la Via Sant Ignasi comprès entre el carrer Vidal i Barraquer i la plaça Sant Ignasi, amb l’ampliació de voreres.

 

Els treballs es completaran amb la urbanització integral de la Baixada dels Drets, amb l’enderroc de paviments i contencions existents, l’adaptació de cotes als nivells de les edificacions, construcció de rampes per suavitzar el desnivell i una nova pavimentació.

Documents relacionats

  • imagen