L'Ajuntament de Manresa proposa tornar a congelar les ordenances fiscals per al 2016

La proposta del govern municipal, que se sotmetrà a votació del Ple municipal d’aquest dijous, introdueix com a novetat la possibilitat que els ciutadans facin el pagament de forma fraccionada –per mesos– del total dels impostos.


imagen

El govern municipal plantejarà per al 2016 la congelació, per segon any consecutiu, de les ordenances fiscals, que es mantindrien en el nivells del 2015 i 2014 i, com a gran novetat, donarà la possibilitat als ciutadans de pagar de forma fraccionada (per mesos) tots els impostos, segons la proposta que presentarà al Ple municipal de dijous i que avui ha presentat amb detall el regidor d’Hisenda i Governació de l’Ajuntament de Manresa, Josep Maria Sala.

 

El regidor ha explicat que es proposa un increment “zero” en general dels impostos que recapta l’Ajuntament per a l’any vinent, “pel bon comportament de la inflació i amb l’objectiu de facilitar l’impuls econòmic de la ciutat i sense malmetre la recuperació de les finances municipals”. La proposta inclou també l’actualització de la tarifació social que ja es va posar en marxa l’any passat.

 

Pel que fa a l'Impost sobre Béns Immobles, Sala ha anunciat que es proposa mantenir els tipus impositius generals en el 0,791% actual i ha apuntat que la categoria rústica canvia el tipus impositiu del 0,40% al 0,382%.

 

La congelació impositiva afectaria també a l´Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que manté el tipus impositiu del 3,84% que es va fixar el 2014  A més a més, es manté per al 2016, tot i que inicialment era només per al 2014 i ja es va mantenir el 2015, la bonificació per reforma de façanes del 95%, i per reforma i rehabilitació d’immobles del 95% per al nucli antic i del 50% a la resta de la ciutat.

 

En l'Impost d´Activitat Econòmiques (IAE), que també tindria un increment zero segons la proposta, s'introdueix novament la bonificació per a aquelles empreses que tinguin un resultat negatiu a partir de 2016 i següents fins a un màxim de tres anys consecutius. La mesura seria efectiva a partir de 2017. Les bonificacions serien del 10% en els casos d’empreses amb dèficit del resultat d'explotació d'entre el 5-10% i del 20% per aquelles que el tinguin per sobre del 10%.

 

Pel que fa a altres impostos municipals, en el que grava l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (la plusvàlua) es manté l'exempció introduïda l’any passat  per dació en pagament i per execucions hipotecàries i es manté igual també l'impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), de circulació.

 

La taxa d’escombraries s’ajusta al preu del servei


En relació a les taxes, es mantenen amb un increment zero totes les taxes excepte la de recollida d’escombraries, que passa de 104,9 a 107,5 euros (per als carrers de categoria 1) i de 73,20 a 85,80 euros (per als carrers de categoria 2). Sala ha assegurat que l’increment es realitza amb l’objectiu d’“acostar els ingressos al cost del servei”. En aquest sentit, cal fer front a l'increment del cànon d'abocament del 25,65% per al 2014 que ha establert l'Agència de Residus de Catalunya.

 

Sala ha explicat que, per la taxa d’escombraries, hi haurà canvis en les categories de carrers, que suposarà que els carrers de categoria 2 passaran progressivament a carrers de categoria 1 en un termini de 3 anys (amb un increment del diferencial d’un terç cada any, començant el proper any 2016).  El regidor ha explicat que “actualment hi ha 32.116 rebuts (88%) ja corresponen a categoria 1, i 4.358 rebuts (12%) a la categoria 2”.

 

D’aquesta manera, durant els anys 2016, 2017 i 2018 s’aniran unificant de forma progressiva els criteris actuals de categories de carrers perquè ja l’any 2018  “hi hagi una sola categoria i un mateix rebut per a tothom, atès que el servei és el mateix a tots els carrers de la ciutat pel que fa a recursos, freqüències i tractament de residus”.

 

Sala ha explicat que Manresa té una despesa “d’uns 5.300.000 euros per la recollida i tractament de residus” i ha avançat que els propers mesos s’ha de treballar, com altres municipis, per la possible instal·lació d’una “planta de triatge” que eviti que moltes deixalles recuperables hagin d’anar a l’abocador.

 

El regidor Sala ha tancat la seva intervenció recordant que, a banda d’aquestes propostes que es portaran al Ple de dijous que ve, queden pendents altres qüestions relacionades amb les ordenances fiscals com les taxes de subministrament d’aigua i clavegueram, que s’anunciaran abans d’acabar l’any; igual que les taxes i preus públics de centres d’ensenyament municipals (Escola d’Art, Conservatori Municipal i Escola de Música i la llar d’infants Bressolvent), que es proposaran com és habitual durant el primer trimestre de l’any vinent.

 


ORDENANCES FISCALS 2016

 

Marc general


 • Increment previst per al 2016: 0%
 • Bon comportament de la inflació.
 • S’introdueix la possibilitat de pagament fraccionat (mensual) dels impostos.
 • Actualització de la tarifació social.
 • Objectiu: Facilitar l’impuls econòmic de la ciutat.
  • Mantenint les ordenances en els nivells actuals.
  • Sense malmetre la recuperació de les finances municipals.

 

Impostos-IBI


 • Els tipus impositiu general es manté en el 0,791%.
 • La categoria rústica canvia el tipus impositiu del 0,40% al 0,382%.

 

Impostos-ICIO

 

 • El tipus impositiu també experimenta un creixement 0 i es manté en el 3,84% del 2015 (2012: 4% -  2013: 3,80% - 2014: 3,84%).

 

 • Es manté per al 2016 la bonificació per reforma de façanes del 95%, i per reforma i rehabilitació d’immobles del 95% per al nucli antic i del 50% a la resta de la ciutat.

 

Impostos-IAE

 

 • Es mantenen les tarifes del 2015 amb un increment 0 per al 2016.
 • Es manté la bonificació per a aquelles empreses que tinguin un resultat negatiu a partir de 2016 i següents fins a un màxim de tres anys consecutius.
  • Efectivitat a partir del segon any d’aplicació.
  • Bonificacions:
   • 10% amb dèficit del resultat d’explotació d’entre el 5-10%.
   • 20% amb dèficit del resultat d’explotació superior al 10%.

 

Impostos-altres

 

 • L’ Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) manté l’exempció per dació en pagament i per execucions hipotecàries.
 • L’Impost de vehicles de tracció mecànica (IVTM), de circulació, es manté igual.

 

Taxes


 • Es mantenen les tarifes del 2015 amb un increment 0.
 • Taxa de recollida d’escombraries:
  • Carrers categoria 1: Passa de 104,9 a 107,5 €.
  • Carrers categoria 2: Passa de 73,20 a 85,80 €.
  • Motivacions:
   • Acostar els ingressos al cost del servei.
   • Fer front a l’increment del cànon d’abocament del 25,65% per al 2016 que ha establert l’Agència de Residus de Catalunya (ARC).

 

 • Canvis en categories de carrers:

 

  • Per la taxa d’escombraries, els carrers de categoria 2 passaran progressivament als carrers de categoria 1 en un termini de 3 anys (un terç cada any, començant el 2016).
  • Actualment, 32.116 rebuts (88%) ja corresponen a categoria 1, i 4.358 (12%) a la categoria 2.

 

  • Per l’IAE, l’avinguda Universitària passa a categoria 1.

Pendents

 

 • Taxes de subministrament d’aigua i clavegueram (abans d’acabar l’any).

 

 • Taxes i preus públics de centres d’ensenyament municipals (1r trimestre).
  • Escola d’Arts.
  • Conservatori Municipal i Escola de Música.
  • Llar d’infants Bressolvent.

Documents relacionats

 • imagen