Les obres al carrer del Joc de la Pilota posen al descobert els fonaments de la torre medieval del Carme, que data de la segona meitat del segle XIV

Es tracta d’una estructura de forma rectangular, amb murs gruixuts i ben conservats. La troballa s’ha notificat i es documentarà abans de tapar-la de nou per continuar la urbanització 

imagen

Els treballs d’urbanització que s’estan duent a terme al carrer Joc de la Pilota i entorns han deixat al descobert els fonaments de l’antiga torre del Carme, just a l’accés d’aquest carrer des de la plaça Europa. L’estructura localitzada, de forma rectangular i amb murs d’entre 75 centímetres i un metre de gruix, de pedra sorrenca, està en molt bon estat de conservació i data de la segona meitat del segle XIV.

 

La torre formava part del conjunt murallat de la ciutat. Es tenia constància documental de l’existència d’aquest element, però no se’n sabia la localització exacta. La troballa dels fonaments deixa clar que la torre estava situada just al mig de l’accés a l’actual carrer del Carme, i sembla ser que el pas d’accés a la ciutat travessava la torre de manera frontal.

 

Una part de la fonamentació està afectada per una canalització d’aigua, que sembla que pot formar part de la xarxa d’aigua de Manresa de la segona meitat del segle XIX.

 

Els darrers dies s’ha dut a terme l’excavació en aquesta zona per part de l’arqueòleg responsable dels treballs. Un cop confirmada la troballa, s’ha procedit a informar-ne la comissió territorial de patrimoni de la Catalunya Central, del Departament de Cultura de la Generalitat. Com que els elements de defensa de les ciutats són bé protegit amb la categoria de Bé Cultural d’Interès Nacional, aquests dies la troballa es documenta, es deixa constància gràfica de la seva estructura, i tornarà a tapar-se per fer la urbanització definitiva, però amb les condicions adequades per garantir la seva preservació. Aquest procés pot influir en el desenvolupament i els terminis de les obres, que malgrat tot continuen i en el moment actual ja s’han estès per la zona superior del carrer del Joc de la Pilota i a la calçada de la plaça Europa.

 

Una de les entrades de la ciutat

 

El Portal del Carme (també anomenat "d’en Planeta") tancava l’entrada a la ciutat des del Puig Mercadal. Fins al segle XV, el carrer del Carme fou conegut com a carrer de Boadella, en referència segurament al fet que algun tram del carrer era cobert amb alguna boada o arcada petita.  El portal rebé el nom de portal "d’en Planeta" segurament en referència a l’àlies d’algun dels seus llogaters. Del Portal del Carme partia el camí cap a Cardona que seguia vers l’actual carrer de Guimerà i fins empalmar amb el camí de Juncadella.

Documents relacionats

  • imagen