L'Ajuntament de Manresa presenta el procés dels pressupostos participatius per al 2016

La regidora de Participació Ciutadana, Àuria Caus, ha anunciat que en aquesta edició es millora el procés d’organització i implementació, s’incorpora la participació dels Consells Municipals Sectorials i de Districte i es duplica la dotació pressupostària.


imagen

L’Ajuntament de Manresa ha presentat avui les línies principals i el calendari previst d’una nova i renovada edició dels pressupostos participatius, que tenen com a objectiu que la ciutadania contribueixi directament en l’elaboració dels pressupostos municipals 2016 i que s’impliqui més en els afers públics de la ciutat.

 

La regidora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manresa, Àuria Caus, ha estat l’encarregada de donar aquest migdia el tret de sortida d’aquesta nova edició que té la voluntat d’aprofundir “en un model de pressupostos participatius més integral i que culminarà l’abril de 2016 amb l’aprovació dels  projectes seleccionats”.

 

Caus ha recordat que el Ple municipal de l’Ajuntament de Manresa va aprovar el 19 de setembre de 2013 iniciar un procés de pressupostos participatius que s’havia de desenvolupar en tres fases de manera que progressivament s’anés ampliant la participació de la ciutadania en l’elaboració del pressupost municipal.

 

La regidora de Participació Ciutadana ha explicat que en la primera fase es va posar l’accent en la transmissió d’informació del pressupost per fer-lo més entenedor, va seguir una segona fase l’any passat obrint el pressupost a les entitats i als membres dels consells municipals i que es van concretar amb la presentació de 28 projectes, dels quals 20 van passar a la fase de votació popular, i amb un pressupost de 100.000 euros.   

 

Caus ha manifestat també que, enguany, “la voluntat de l’equip de govern parteix de l’experiència assolida durant els anys 2014 i 2015, pretén millorar-ne el procés d’organització i implementació i amplia les partides de pressupost, incidint en les inversions però també en el d’activitats i serveis a les persones”.

 

Els nous pressupostos incorporen els Consells Municipals Sectorials en la reflexió dels pressupostos municipals i integra el debat dels pressupostos participatius territorials de Districte als pressupostos generals.

 

Per a la regidora, el nou model “avança en la consolidació d’un model de pressupost participatiu on ciutadania, tècnics municipals i responsables polítics s’impliquin i col·laborin, cadascú des de la seva responsabilitat, en l’elaboració d’un pressupost més democràtic i participatiu”.

 

S’incrementen les partides pressupostàries

 

El model de pressupostos participatius per al 2015 tindrà tres pilars importants. En primer lloc,  hi haurà un pressupost de 200.000 euros –el doble que l’any passat- a disposició dels projectes de les entitats. Els projectes aprovats hauran de tenir un cost màxim de 50.000 euros cada un i podran ser destinats a millorar l’espai públic, l’urbanisme, els equipaments de la ciutat, o adreçats a finançar activitats o serveis a les persones.

 

Els procés de pressupostos participatius incorpora aquest any també 120.000 euros en inversions territorials dels Districtes -30.000 per cada un-. No es modifica l’actual sistema de treball però es farà una sessió per presentar el procés de pressupostos participatius.

 

El tercer pilar del model serà el treball d’explicació del pressupost destinat a cada àmbit en el marc dels Consells Municipals Sectorials així com la invitació a tots els ciutadans a poder assistir  i participar encara que no siguin membres formals dels consells.

 

Un procés que finalitzarà l’11 d’abril de 2016

 

El procés de pressupostos participatius que s’ha presentat avui iniciarà una nova fase del 16 de novembre al 31 gener, durant la qual les entitats ciutadans podran presentar les seves propostes. Durant el febrer, es farà la valoració tècnica i al març s’exposaran, es presentaran i es votaran. Finalment l’11 d’abril es presentaran els resultats de forma oficial.

 

Podran presentar propostes totes entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Manresa a través d’una instància acompanyada del formulari a la web municipal o imprès a l’OAC, o bé mitjançat un correu electrònic a l’adreça participació@ajmanresa.cat. Les propostes de forma presència es poden presentar a qualsevol registre de l’Ajuntament (OAC, Urbanisme, Policia Local o Edifici Infants).

 

 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2016

 

PRESENTACIÓ

L’Ajuntament de Manresa, des de l’any 2013, està avançant en el disseny d’un model de pressupost participatiu que articuli la participació activa de la ciutadania en el seu procés d’elaboració.

 

OBJECTIU DEL PROCÉS

L’objectiu és promoure que les persones s’impliquin més en els afers públics de la ciutat especialment els de gran transcendència com són els pressupostos municipals.

 

ANTECEDENTS

L’Ajuntament de Manresa, en el Ple del 19 de setembre de 2013 va aprovar iniciar un procés de pressupostos participatius que s’havia de desenvolupar en tres fases de manera que progressivament s’anés ampliant la participació de la ciutadania en l’elaboració del pressupost municipal.

 

FASE I

La primera fase, es va centrar en posar l’accent en la transmissió d’informació del pressupost per fer-lo més proper i entenedor. El juny de 2013 es va explicar com estaven confeccionades les partides econòmiques i com es configurava el pressupost del 2014.

 

FASE II

La segona fase s’inicià el novembre de 2014. S’obrí a les entitats i als membres dels consells municipals la possibilitat de presentar projectes de ciutat. Es van presentar 28 projectes dels quals 20 passaren a la fase de votació popular i, finalment, 4 va ser els escollits pels ciutadans.

 

El 20 de gener de 2015 es realitzà la votació per triar, dels 20 projectes seleccionats, quins s’executarien per un import global màxim de 100.000 euros.

 

FASE III

La tercera fase estableix aprofundir en un model de pressupostos participatius més integral.

 

 

 

VOLUNTAT POLÍTICA

 

 • Continuar l’experiència d’implementació del procés de pressupostos participatius.
 • Ampliar la partida de pressupost, incidint en les inversions i també en el d’activitats i serveis a les persones.
 • Incorporar els Consells tant sectorials com territorials en la reflexió dels pressupostos municipals.
 • Avançar en la consolidació d’un model de pressupost participatiu on ciutadania, tècnics i tècniques municipals i responsables polítics s’impliquin i col·laborin, cadascú des de la seva responsabilitat, en l’elaboració d’un pressupost més democràtic i participatiu.

 

MODEL DE PRESSUPOSTOS

 

 • ENTITATS i CIUTADANIA: Propostes de les entitats per un total de 200.000 € amb un cost màxim 50.000 € cada un. Els projectes poden ser destinats a millorar l’espai públic, l’Urbanisme, els equipaments de la ciutat, o adreçats a finançar activitats o serveis a les persones.

 

 • CONSELLS TERRITORIALS:  S’implicaran als consells de districte en el procés de pressupostos participatius fent una sessió específica. 120.000 € en inversions territorials repartits en 30.000 € per cada districte.

 

 • CONSELLS SECTORIALS: Es convocarà cada consell sectorial amb l’objectiu d’explicar el pressupost destinat a cada àmbit. Tots els ciutadans estan convidats a tots els consells sectorials (no només els membres formals).

 

CONSELLS I ALTRES ÒRGANS

 

Consells sectorials de: Cultura, Urbanisme, Escolar, Mobilitat, Esports, Turisme, Dona, Gent gran, Drogodependències, Joventut, Serveis Socials, Infants, Interculturalitat, Solidaritat i Cooperació, i Salut.

Consells territorials de: Districte Centre, Districte Llevant, Districte Ponent i Districte Nord.

Altres òrgans no formals vinculats a: Comerç, Medi Ambient i Barris

 

 

EL PROCÉS PAS A PAS: CALENDARI DE TREBALL

 

 • Setembre:  Disseny del procés
 • Octubre: Constitució Comissió Tècnica, Elaboració Pla de Comunicació
 • Novembre i Desembre: Presentació, Difusió del procés, Presentació als Consell Sectorials i Territorials
 • 16 de novembre al 31de gener:  Elaboració de propostes ciutadanes
 • 1 al 28 de febrer:  Valoració tècnica de les propostes
 • Març: Exposició de les propostes, presentació i votació
 • Abril: Presentació de resultats i seguiment del procés d’execució.

 

 

FASE 2: ELABORACIÓ DE PROPOSTES CIUTADANES I VALORACIÓ TÈCNICA

 

Qui pot presentar propostes?

Totes les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Manresa

 

Com es poden presentar les propostes?

a) Via instància  acompanyada del formulari que trobaran al web municipal o imprès a l’OAC

 

b) Mitjançant correu electrònic (participacio@ajmanresa.cat)

 

Quan es poden presentar les propostes?

Del 16 de novembre de 2015 al 31 de gener de 2016

 

On es poden presentar les propostes?

A qualsevol registre de l’Ajuntament (OAC, Urbanisme, Policia Local, Edifici Infants) o bé mitjançant correu electrònic al correu participacio@ajmanresa.cat

 

Dades que s’han fer constar: Nom de l’entitat que fa la proposta, Denominació del projecte, Justificació de la proposta, Descripció de la proposta, Beneficiaris/destinataris, Pressupost desglossat, Cost de manteniment posterior (a considerar),  Costos indirectes (a considerar).  Dades del contacte (nom i cognom, adreça, telèfon, correu electrònic i signatura).

 

 

LES PROPOSTES

 

Les propostes presentades han de:

 

1. Ser coherents i no entrar en contradicció amb el model i valors que l’ajuntament de Manresa promou.

 

2. Donar resposta a una necessitat concreta i per tant s’han de justificar i argumentar.

 

3. Les propostes han de tenir principi i final i no significar un cost extra per pressupostos successius. S’han de poder executar en la seva totalitat o en gran mesura durant l’any de vigència dels pressupostos.

 

4. Tenir una visió de ciutat i per tant generar un impacte en el conjunt del territori.

 

5. Fer referència a àmbits i temes de competència municipal o bé competències assumides per l’ajuntament.

 

6. Ser viables tècnicament i normativament

 

7. Estar quantificades econòmicament amb un cert rigor i tenir un límit de 50.000 €. Els serveis tècnics municipals estaran a disposició de les entitats per qualsevol dubte i/o consulta.

 

VALORACIÓ TÈCNICA

 

Qui  valorarà les propostes?

Tècnics especialistes de diferents àrees de l’ajuntament

 

Com es valoraran les propostes?

Totes les propostes seran estudiades tècnicament. Les entitats que durant el procés d’elaboració de les propostes els sorgeixin dubtes o necessitin aclariments tindran a la seva disposició el suport tècnic municipal trucant al departament de participació ciutadana (938782484) o per correu electrònic a participacio@ajmanresa.cat

 

Quan es valoraran les propostes?

Les propostes es valoraran de l’1 al 28 de febrer. S’informarà via telefònica o per correu electrònic de la viabilitat o no del projecte:

En cas de ser desestimat s’explicarà el motiu tècnic.

En cas de ser acceptat, l’entitat podrà exposar el seu projecte.

 

FASE 3: PRESENTACIÓ I VOTACIÓ DE LES PROPOSTES

 

Com es farà la difusió de les propostes?

a)   Exposició de les diferents propostes

b)   Presentació en una jornada oberta a tota la ciutadania on les entitats impulsores de cada proposta les explicaran i defensaran.

c)   Informació de cada proposta a la pàgina web municipal

 

Quan es difondran les propostes?

a)   L’exposició es realitzarà del 9 al 24 de març

b)   Presentació pública el divendres 1 d’abril

c)   Informació al web municipal del 9 de març fins al 10 d’abril

 

On?

a)   L’exposició a la sala d’exposicions dela Planade l’Om

b)   La presentació pública al TeatreConservatori

 

PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

 

Com es farà la presentació de les propostes?

Les entitats disposaran de 3 minuts per exposar el seu projecte el qual podran acompanyar d’imatges, vídeos o el material que considerin necessari

 

Quan es presentaran les propostes?

El divendres 1 d’abril a les 20h

 

On?

Al TeatreConservatori

 

VOTACIÓ DE LES PROPOSTES

 

Qui podrà votar?

Podran votar tots els manresans majors de 16 anys empadronats a la ciutat

 

Com es farà la votació de les propostes?

La votació es podrà fer:

a)   Presencialment a través d’un programa d’autentificació

b)   Per web i mòbil a través d’un sistema d’identitat digital

 

Quan i on es podran votar les propostes?

Presencialment :

- El divendres 1 d’abril després de les presentacions dels projectes al Teatre Conservatori. (10 pc’s + personal de suport)

- A l’OAC del 4 al 8 d’abril (2 pc’s + presonal de suport)

- On line: a través del web municipal i el mòbil (APP ViuManresa) de l’1 al 10 d’abril

 

FASE 4: PRESENTACIÓ DELS RESULTATS I SEGUIMENT

 

Com es presentaran els resultats?

Sessió oberta a la ciutadania, entitats i premsa

 

Quan?

El dimarts 11 d’abril de 2016

 

On?

A l’Ajuntament de Manresa

 

 

SEGUIMENT DE LES PROPOSTES

El seguiment de les propostes es farà en el marc de cada consell sectorial i cada consell territorial.

 

Documents relacionats

 • imagen