El Consell Comarcal del Bages i Ajuntament de Manresa presenten una guia d'acollida per a infants i adolescents que viuen violència masclista en el nucli familiar

Potencia el treball en xarxa entre les persones professionals que poden detectar infants i adolescents exposats a situacions de violència masclista, tant si intervenen directament amb ells com si atenen només les dones víctimes de la violència

imagen

Coincidint amb la commemoració del Dia internacional contra la violència envers les dones, s’ha presentat aquest matí a una jornada a la seu del  Consell Comarcal del Bages la nova “Guia d’acollida per a infants i adolescents víctimes de violència masclista en el nucli familiar a la xarxa del Bages”. Aquesta guia proporciona una pauta per a professionals que de forma directa o indirecta detecten en el seu dia a dia situacions de violència masclista en què es veuen afectats infants i adolescents.

 

Els objectius són potenciar el treball en xarxa entre les persones professionals que poden detectar infants i adolescents exposats a situacions de violència masclista a la comarca del Bages, tant si intervenen directament amb ells com si atenen només les dones que pateixen violència; sensibilitzar i fer visibles els fills i filles de les dones que pateixen violència masclista com a víctimes i no només com a testimonis; avançar cap a una mirada compartida i orientar els professionals sobre les conseqüències que té la violència masclista a la infància; i donar suport a la intervenció a través de la facilitació de pautes bàsiques per els professionals. La guia s’adreça a col·lectius professionals tan variats com el Servei d’Informació i Atenció a la Dona, equips de salut sexual i reproductiva, metges de capçalera, cossos de seguretat, serveis socials bàsics, centres educatius, serveis d’atenció a la infància, pediatres, etc.

 

Es parteix de la idea que tots els serveis poden detectar precoçment els casos d’infants i adolescents afectats per violència masclista en la seva llar, tant els serveis que atenen infants com també els que atenen només dones. Els serveis que no atenen infants i adolescents poden avaluar i detectar el grau d’afectació de la violència en aquests menors a través de la narració de la mare (acollida indirecta). I els sí que atenen infants i adolescents afectats poden avaluar la situació i desplegar els recursos protectors necessaris (acollida directa). Per tant, es tracta d’una guia d’àmbit transversal, pionera a la Catalunya Central.

 

La necessitat d’elaborar aquesta guia sorgeix de l’equip comarcal que treballa fent seguiment del protocol contra la violència masclista a la parella a Manresa i al Bages. La redacció de l’estudi i la  coordinació amb els diferents professionals han estat liderats per l’àrea de Serveis Socials Bàsics, dones i polítiques d’igualtat del Consell Comarcal del Bages.

 

La guia pretén detectar el grau d’afectació d’un fill que viu en un entorn de violència masclista i fer una primera valoració per ajudar-lo a iniciar el seu procés de recuperació. Tot i que les situacions de violència masclista en infants i adolescents estan recollides com a situacions de risc social o risc de desemparament segons la gravetat, i estan recollides en el “Protocol per a la prevenció i la intervenció en les situacions de maltractament a la infància i l’adolescència a la comarca del Bages”, mancava una mirada complementària entre els serveis que intervenen tant amb la dona com amb els fills.

 

El document recull, entre d’altres, el marc legal i articulació amb els protocols vigents al Bages, tipus d’exposició que es poden trobar els infants o adolescents quan al seu nucli familiar hi ha violència masclista, efectes, conseqüències i possibles símptomes de la violència masclista en infants i adolescents, principis bàsics d’acollida i intervenció en aquests casos, recomanacions d’actuació per a professionals, etc.

 

El conseller d’Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, Albert Marañón, ha explicat que la guia “vol fer visibles unes víctimes sovint malauradament oblidades, els infants i joves. No només són testimonis, també són víctimes”. I ha afegit que aquesta guia “afronta de forma integral i transversal aquest problema”. A més, ha donat algunes dades a nivell estatal: 120 infants orfes de mare a causa de la violència masclista entre 2013 i 2015; i 44 infants que han estat assassinats pel seu pare els darrers 10 anys.

 

Per la seva banda, la regidora Acció Social, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich, ha destacat “el treball conjunt entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament, amb l’objectiu de treballar en xarxa i donar eines de resposta a les conseqüències físiques, emocionals i psicològiques que pateixen els nens víctimes de violència masclista”.

 

Documents relacionats

  • imagen