L'Ajuntament de Manresa es compromet amb la continuïtat de les biblioteques veïnals

Els propers dies l’equip de govern de l’Ajuntament convocarà la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) per procedir a la signatura del conveni per al funcionament de les biblioteques de barri corresponent al 2016. Pel que fa al del 2015, dels 30.600 euros compromesos al conveni, queda pendent el pagament de 6.560,37, que es faran efectius també els propers dies. El propi text del conveni ja preveu la possibilitat de realitzar el pagament fins al maig del 2016.


L’Ajuntament de Manresa lamenta la decisió de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa (FAVM) d’anunciar el tancament de les biblioteques veïnals, i manifesta el seu compromís ferm inequívoc amb la continuïtat d’aquests equipaments, que considera clau per a la dinamització cultural dels barris de la ciutat. Per aquest motiu, els propers dies és previst signar el conveni corresponent a aquest 2016, pel qual es destinarà la mateixa quantitat econòmica que l’any passat (30.600 euros) a aquests equipaments. L’any anterior, la signatura també es va realitzar en aquestes dates, concretament el 20 d’abril del 2015.


Pel que fa a l’estat dels pagaments del conveni del 2015, del total de 30.600 euros compromesos, actualment l’Ajuntament ja ha liquidat a la FAVM un total de 24.039,63 euros i, per tant, queda per fer una aportació de 6.560,37 euros. El darrer pagament es va efectuar en data 25 d’abril, per un import de 2.539,63 €. Cal tenir en compte que en el conveni signat s’especifica que “atès que no es poden concretar terminis de pagament ni la quantia dels mateixos, l’Ajuntament de Manresa es compromet a realitzar el pagament de la totalitat del conveni entre els mesos de setembre de 2015 i maig de 2016”, de manera que si la liquidació de la quantitat pendent es fa les properes setmanes, en cap cas no s’haurà incomplert el conveni.

 

L’Ajuntament de Manresa comprèn i comparteix la preocupació de la Federació de Veïns pel fet que el finançament d’aquests equipaments no sigui tan ràpid com seria desitjable. El consistori es compromet a realitzar els esforços necessaris per tal que els veïns dels barris de la ciutat no perdin aquest equipament de gran utilitat.

 

Tal com s’especifica al conveni, l’Ajuntament de Manresa reconeix la tasca important que realitza la FAVM i per aquest motiu no només li concedeix el suport econòmic necessari sinó que també col·labora i ofereix assessorament, des de la Biblioteca Central del Casino en les tasques de registre, ordre i cura del fons de cada biblioteca o altres demandes puntuals.