El Pacte de Ciutat de Manresa assenyala els objectius i les línies de treball per al període 2015-2019

Els integrants del  Pacte de Ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social van celebrar ahir la primera sessió de treball. 

imagen

L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va presidir ahir al vespre la primera sessió de treball entre els membres de l'equip de govern, grups municipals i entitats sindicals i empresarials que formen part del Pacte de Ciutat per a la promoció econòmica i la cohesió social.

 

La trobada va servir per aprovar el document on figuren els objectius i les línies d’actuació principals, d'acord amb la realitat econòmica i social, per pal·liar les situacions de vulnerabilitat social i intentar contribuir a la recuperació de l'activitat econòmica i l'ocupació. 

 

El Pacte de Ciutat es va comprometre a treballar en 12 objectius principals, entre els quals el treball conjunt de tots els agents socials i econòmics per  combatre els efectes negatius en les famílies a causa de la crisi, la millora de la formació als aturats, el combat de l’abandonament escolar, prioritzar les despeses adreçades a les necessitats socials, aprofitar el potencial del Centre Històric, l’aposta per l’economia productiva o cercar el consens públic-privat per millorar les infraestructures dela Catalunya Central.

 

Per dur a terme els 12 objectius del Pacte, els seus integrants van aprovar un pla d’actuació amb mútiples actuacions que s’emmarquen en cinc grans àmbits:

-Actuacions en l’àmbit de la promoció econòmica i foment de l’ocupació: Ocupació, Promoció econòmica i emprenedoria, suport a la creació d’empreses i promoció de la ciutat

-Actuacions de l’àmbit de la formació i la qualificació professional: suport a la formació al treball, a l’escolarització obligatòria, a la formació professional, Universitats

-Actuacions en l’impuls del centre històric

-Actuacions en l’àmbit de cohesió, inclusió i desenvolupament social

-Actuacions en l’àmbit d’espai públic i mobilitat.

 

Acord per avaluar els avenços assolits

 

Amb la finalitat de consolidar i valorar aquestes compromisos i fer seguiment de les actuacions del Pacte de Ciutat es va acordar elaborar quadrimestralment un observatori d’indicadors a escala municipal sobre els nivells  d’ocupació i atur, als efectes d’estudiar l’evolució de la crisi i l’efectivitat de les mesures adoptades.

 

També es va acordar crear una comissió de seguiment que es reunirà amb caràcter quadrimestral que analitzarà les dades econòmiques, la supervisió de l’estat d’execució de les diferents actuacions i el compliment dels terminis previstos, així com proposar modificacions o reajustos necessaris en funció de l’evolució d’econòmica general.

 

Cal recordar que la reedició del Pacte de Ciutat es va aprovar en el ple municipal de setembre passat i va acordar que s'estructurarà amb les mateixes coordenades tècniques i format amb què va ser articulat en l'anterior mandat.  El novembre passat ja va ser la primera reunió inicial amb la presentació dels nous components del Pacte per aquest nou període.  

 

 

Documents relacionats

  • imagen