L'Ajuntament de Manresa incorpora dos nous habitatges per a l'allotjament temporal de persones en situacions d'emergència social

Manresa disposava fins ara de dos pisos per a situacions d’emergència social, és a dir, on poden ubicar-se de manera immediata i residir temporalment persones o famílies que, per circumstàncies sobtades (incendis, esfondraments, etc), hagin de deixar casa seva. L’Ajuntament ha arrendat dos habitatges més, al barri de Cal Gravat, per garantir la resposta adequada a les necessitats fruit d’aquests casos d’emergència social. 


L’Ajuntament de Manresa ha aprovat en la sessió ordinària pública de la Junta de govern d’aquest dimarts la formalització de dos contractes de lloguer de dos habitatges al barri de Cal Gravat de la ciutat, que destinarà a allotjar, amb caràcter temporal, persones o famílies en situació d’emergència social. Fins ara ja tenia dos habitatges amb aquesta finalitat a la ciutat, als quals ara s’afegeixen aquests altres dos per tal de disposar de recursos per donar una resposta adient a les necessitats.

 

Es tracta de dos pisos de 81 m2 i un traster de 12 m2 cadascun, situats al mateix edifici del barri de Cal Gravat. L’Ajuntament de Manresa acaba de signar amb la propietat els contractes d’arrendament, que tenen una durada de sis anys i que posteriorment podran ser prorrogats per períodes d’un any. El preu de l’arrendament a què farà front l’Ajuntament serà de 200 euros mensuals.  

 

Per a casos d’emergència transitòria

 

El servei d’acolliment residencial d’urgència substitueix temporalment la llar familiar en  casos d’emergència social transitòria, és a dir, aquelles situacions en què s’activa el protocol d’emergència (enfonsaments, inundacions, incendi...), o bé desnonaments per força major d’urgència (situacions de risc cap a les persones). Es prioritzen les famílies amb fills menors o les persones grans soles.

 

De manera excepcional, aquests pisos poden acollir també aquelles famílies que temporalment necessiten un allotjament, sempre que en el moment d’entrar ja sàpiguen que en un termini màxim de dos mesos ja disposaran d’un altre recurs residencial (casos de desnonaments amb una adjudicació d’habitatge en curs, violència domèstica amb el tràmit de casa d’acollida en curs, etc.).

 

El servei es gestiona des dels serveis socials municipals, que són els que fan la valoració d’utilització del recurs, tenint en compte, en cada cas, el suport de la persona o família, la seva xarxa de relacions, situació econòmica, etc. Els serveis socials realitzen el seguiment i suport social en tots els casos.

 

El termini de l’acolliment és el necessari des de la resolució de desallotjament feta pels tècnics municipals d’Urbanisme o altres departaments, i fins la resolució administrativa que indiqui què és el que cal fer a l’habitatge habitual i en quin termini per tal de que els afectats puguin tornar al seu domicili.

 

Els dos nous habitatges a Cal Gravat s’afegeixen als dos que ja tenia l’Ajuntament, situats als carrers Era Firmat (pis de 67 m2, amb una terrassa de 16m2) i Tarragona (pis de 78 m2).

 

Línies de treball per facilitar l’accés a l’habitatge

 

L’arrendament de dos nous habitatges per a emergència social s’afegeix a les diverses línies de treball de l’Ajuntament de Manresa en matèria d’habitatge. Així, recentment, el consistori va iniciar el procediment per obtenir la cessió obligatòria de pisos buits amb destí a lloguer social. També treballa per aconseguir l’increment del parc de vivendes destinades al lloguer social; l’aplicació del Programa d’inspecció i intervenció sobre els habitatges buits en situació anòmala, per obtenir l'ocupació dels pisos desocupats permanentment recuperant la seva funció social i garantint el dret a l'habitatge; l’elaboració d’informes socials per a la paralització o ajornament de processos de desnonament; l’exigència als grans tenidors d’oferir lloguers socials; el seguiment dels casos en què cal evitar el tall de subministraments a la llar, etc.