L'Ajuntament de Manresa exposa el Cens Electoral per a les eleccions al Parlament Europeu

Les llistes que constitueixen el Cens Electoral es podran consultar del 7 al 14 d’’abril a l’Oficina d’Atenció Ciutadana situada a la Plaça major, 1 o bé a través de la pàgina web www.ajmanresa.cat.


Amb motiu de la celebració de les Eleccions al Parlament Europeu 2014 que tindran lloc el proper 25 de maig, l’Ajuntament de Manresa exposa durant aquesta setmana el Cens Electoral d’acord amb l’edicte de l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, que diu el següent: 

E D I C T E 

VALENTÍ JUNYENT TORRAS, Alcalde President de l’Ajuntament de MANRESA 


D’acord amb les instruccions rebudes de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral, en concordança amb el que disposa l’article 39.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la nova redacció donada per la Llei Orgànica 3/1995, de 23 de març, i del article 2 del Reial Decret 1799/2003 de 26 de desembre, faig públic el que segueix: 

Convocades eleccions al Parlament Europeu, per Decret 213/2014, de 31 de març, publicat en el BOE núm. 79, de 1 d’abril de 2014, s’informa que des del 7 al 14 d’abril ambdós inclosos, estaran exposades al públic en aquest Ajuntament, a l’oficina d’atenció al ciutadà situada a la plaça Major núm. 1, les llistes que constitueixen el Cens Electoral. 

L’horari d’exposició pública serà de 8:30 a 18:00 hores de dilluns a dijous i de 8:30 de 15:00 hores els divendres, inclosos els dissabtes i festius que estiguin dins del període d’exposició, i també es pot consultar a la pàgina web www.ajmanresa.cat 

Dins de l’esmentat termini, qualsevol persona podrà formular reclamació sobre les seves dades censals, adreçada a la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens electoral o a les dependències municipals de referència, durant el període d’exposició pública abans esmentat, que finalitzarà per tot el dia 14 d’abril.