L'Ajuntament de Manresa activa el 22 d'abril la primera àrea verda d'estacionament exclusiva per a residents

Els residents de l’àmbit del sector A del Centre Històric tindran 23 places exclusives d’estacionament ubicades entre la plaça de la Reforma i la plana de l’Om. 

L’Ajuntament de Manresa posa en marxa el dia 22 d’abril la primera àrea verda d’estacionament per a residents de la ciutat. Seran 23 places exclusives ubicades entre la plaça de la Reforma i la Plana de l’Om –concretament a la plaça d'en Creus, al carrer de les Piques i a la baixada na Bastardes- que podran ser utilitzades únicament per les persones residents de l’àmbit del sector A del Centre Històric. 

La zona verda dóna tota la preferència en caràcter d’exclusivitat a l’estacionament de vehicles de persones residents de la zona. És a dir, les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any únicament podran estacionar en aquestes places els residents autoritzats. No hi podran estacionar mai forans que no siguin residents de la zona. 

La regidoria de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa ja ha enviat una carta a totes les persones residents en l’àmbit del sector sud del Centre Històric. Els residents que hi tindran dret a estacionar a la zona verda són els de la Plaça d’en Creus, Plaça Llisach, Baixada de na Bastardes, c/ de Sant Pere, c/ de les Piques, c/ Arbonès (dels números 2 al 12), c/ de Puig Cardener, c/ de Fontanet, c/ Vallfonollosa, baixada dels Jueus i c/ Santa Llúcia (els números 1 i 3). 

Targeta de tipus adhesiu que es tramitarà a l’OAC 

Les persones interessades a estacionar a la zona verda caldrà que obtinguin una targeta que ja es pot tramitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Manresa –Plaça Major, 1- i que tindrà una vigència de l’any en curs. L'import de l’acreditació de resident per a l’any 2014 serà de 7,5 euros anuals, ja que s’ha aprovat un bonificació del 75% durant aquest primer any i del 50% durant el 2015, respecte la taxa de 30 euros anuals que estableix les ordenances fiscals. 

Només es podrà expedir un targeta per persona i vehicle. Aquesta targeta serà de tipus adhesiu i portarà la indicació de l’any de vigència, el sector a que dóna dret a estacionar i un número d’expedient que identificarà el titular i el vehicle de la targeta. 

Es considera persones “residents” amb dret a estacionar-hi aquelles que estan empadronades dins la zona establerta d’àrea verda, que disposen d’un vehicle de la seva propietat, donat d’alta en el cens municipal de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i que no tenen deutes d’aquest impost o altres deutes derivades de sancions municipals de trànsit. 

Millorar la mobilitat dels residents 

La creació de les zones verdes a Manresa tenen l’objectiu de donar resposta als conflictes detectats en l’estacionament per major demanda que oferta en determinades hores i d’acord amb les demandes d’Associacions de veïns i dels criteris tècnics. La implantació d’aquestes àrees verdes estan contemplades i regulades pel Pla de Mobilitat aprovat ple de l’Ajuntament de 21 de juny de 2012, per la modificació de l’ordenança de circulació i mobilitat aprovada el 21 de novembre de 2013, i per la modificació per part del Ple municipal de l’ordenança fiscal número 6 que regula la taxa d’expedició de les targetes acreditatives de resident de la zona verda regulada d’estacionament. 

El gener passat també es va realitzar un estudi específic d’estacionament en aquesta zona del sector sud del Centre Històric que conclou que, tot i l’existència propera del pàrquing públic de la Reforma , és necessari facilitar les tasques de càrrega i descàrrega i endreçar els espais de la via pública, que actualment s’utilitzen per estacionaments de vehicles forans. Així mateix, es determina que cal donar més oferta d’estacionament en calçada exclusiu per residents, d’aquesta manera s’aconsegueix baixar el trànsit de vehicles buscant estacionament lliure o irregular i fer més segura la zona de vianants en aquest entorn.