Se signen dos convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Manresa i la Fundació Fira Manresa

Els dos acords, que han signat l’alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, i el vicepresident primer de la Fundació Fira Manresa, Pere Casals, tenen l’objectiu de regular, per una banda, l’ocupació temporal d’espais del Palau Firal, i per l’altra, les condicions de col·laboració entre les dues entitats per a la promoció i dinamització dels esdeveniments firals del 2016.


imagen

L’Ajuntament de Manresa i Fira de Manresa Fundació Privada han signat dos convenis de col·laboració. La signatura del primer és per regular la llicència d’ocupació temporal de diferents espais del Palau Firal de Manresa per part de Fira de Manresa, i el segon conveni signat és per regular les condicions de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i Fira de Manresa Fundació per a la promoció i dinamització dels esdeveniments firals d’enguany.

 

L’alcalde la ciutat, Valentí Junyent, i el vicepresident primer de la Fundació Fira Manresa i president de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Manresa, Pere Casals, han estat els encarregats de signar els dos acords de col·laboració.


L’objectiu del primer conveni és regular la llicència d’ocupació temporal d’ús privatiu de diferents espais a la planta baixa i planta primera del Palau Firal de Manresa a favor de la Fundació Fira de Manresa. Una ocupació temporal que la Fundació farà servir, per exemple, per ubicar-hi les seves oficines.

 

La Fundació Fira de Manresa també farà servir les instal·lacions del Palau Firal per organitzar fires, exposicions, certàmens i qualsevol activitat que constitueixi el seu objecte social. I encara que no constitueix el seu objecte social, la Fundació podrà organitzar qualsevol altre tipus d’activitat mitjançant la cessió de les instal·lacions a tercers en dates determinades amb autorització prèvia de l’Ajuntament de Manresa.

 

La vigència del conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2019, amb possibilitat de ser prorrogat. D’acord amb el conveni, l’Ajuntament de Manresa assumirà el manteniment extraordinari o les grans reparacions en la part que li correspongui com a copropietari de l’immoble. L’altre propietari del Palau Firal és la Generalitat de Catalunya.

 

Per la seva part, la Fundació Fira de Manresa es compromet a fer un bon ús i preservar en bon estat els espais, fer-se càrrec de la vigilància i control d’ús que es faci dels espais i deixar les instal·lacions en bon estat de funcionament i neteja en el moment que l’Ajuntament demani deixar lliures els espais.

 

L’objecte dels segon conveni és regular les condicions de col·laboració entre l’Ajuntament de Manresa i Fira de Manresa Fundació Privada per a la promoció i dinamització d’esdeveniments firals que aquest any 2016 són la fira de teràpies naturals, Cuida’t, la Fira del vehicle d’ocasió, l’Expobages, l’Ecoviure, la Fira nuvis de la Catalunya Central i Fira de Santa Llúcia.

 

La durada del conveni s’estableix fins el dia 31 de desembre de 2016 i es podrà renovar per nous períodes anuals per acord de les dues parts.

 

Quant a les obligacions de les dues parts, el conveni estableix que l’Ajuntament de Manresa ha de donar suport tècnic a Fira de Manresa en el disseny, promoció i creació de nous esdeveniments firals, així com en la recerca de finançament davant les diferents administracions. L’Ajuntament també ha d’atorgar a Fira de Manresa Fundació Privada una subvenció nominativa per al finançament de l’estructura general de Fira de Manresa i de les activitats firals que promogui.

 

Per la seva banda, Fira de Manresa es compromet a elaborar propostes d’estudi d’iniciatives que contribueixin a la millora i dinamització del sector comercial de la ciutat.

Documents relacionats

  • imagen