Manresa fomenta el cooperativisme per generar activitat econòmica i ocupació estable

L’Ajuntament de Manresa és un dels tretze consistoris catalans que s’han unit al programa ‘Municipi Cooperatiu’ que implica a administracions locals, entitats i agents econòmics i socials en l’objectiu de generar activitat econòmica mitjançant el foment de creació de noves cooperatives de treball i promocionant les ja existents.


L’Ajuntament de Manresa s’ha adherit al programa ‘Municipi Cooperatiu’ impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, que implica a administracions locals, entitats i agents econòmics i socials en l’objectiu de generar ocupació estable i activitat econòmica, a partir de la creació de noves cooperatives de treball i de la promoció de les cooperatives existents.

Les accions que el consistori manresà i la Federació preveuen dur a terme a Manresa durant aquest any són recolzar a les cooperatives del territori, identificant les necessitats formatives i oferint informació sobre les opcions de finançament. 

També s’impulsaran accions de suport als emprenedors que vulguin endegar un projecte empresarial sota la fórmula de cooperativa. Els serveis municipals assessoraran a emprenedors, i a més es farà una sessió tècnica de formació amb gestories per oferir més informació d'aquesta figura empresarial.

D'altra banda es plantegen accions de formació i sensibilització adreçades sobretot a universitats i alumnes de cicles formatius que consistiran en xerrades i en l'exposició "Memòria del cooperativisme" que es podrà veure a la zona universitària al novembre. 

L'ajuntament també es compromet a estudiar la possibilitat d'atorgar puntuació a les cooperatives en les licitacions municipals.

Finalment cal destacar que la Federació oferirà una promoció per cooperatives no federades. 

Manresa és un dels tretze ajuntaments que formen part d’aquest programa que va néixer el 2013 amb la finalitat de promoure i fomentar la cultura d’empresa cooperativa, activar el creixement i la consolidació de les cooperatives de treball existents, generar ocupació estable i activitat econòmica de base cooperativa, impulsar la creació de noves cooperatives de treball i generar oportunitats per aprendre, connectar-se i compartir.