La consulta sobre el futur del Teatre Conservatori es farà els dies 10 i 11 de maig

La pregunta serà “Creu que el nou Pla General ha de preveure una ampliació de la Plaça Sant Domènec sense l’edifici del Teatre Conservatori?” i podran votar a diferents punts de la ciutat els majors de 16 anys que siguin residents a Manresa.

La pregunta serà “Creu que el nou Pla General ha de preveure una ampliació de la Plaça Sant Domènec sense l’edifici del Teatre Conservatori?” i podran votar a diferents punts de la ciutat els majors de 16 anys que siguin residents a Manresa.

Els dies 10 i 11 de maig, coincidint amb l’ExpoBages, se celebrarà la consulta sobre el futur del Teatre Conservatori que va anunciar l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, l’11 de juliol de 2013 durant un acte públic de presentació de l’avanç del nou Pla d’Ordenació Urbanística de Manresa (POUM).

La pregunta que s’ha elegit fa referència directa al nou planejament urbanístic de la ciutat i per això es demanarà: “Creu que el nou Pla General ha de preveure una ampliació de la Plaça Sant Domènec sense l’edifici del Teatre Conservatori?”.

La votació, que estarà organitzada pel Col·legi d’Advocats amb el suport tècnic, humà i material de l’Ajuntament de Manresa, es farà en diferents punts de la ciutat distribuïts per districtes i hi podran participar els ciutadans majors de 16 anys, residents a Manresa.


El sistema de votació serà presencial. El ciutadà s’haurà d’acreditar mitjançant el DNI, NIE, passaport o permís de conduir. Això permetrà identificar a la persona com a votant i també assegurar que no ha emès el seu vot amb anterioritat. Després podrà dipositar la papereta a l’urna. El vot serà únic, personal, lliure i secret.

Dates, horaris i llocs per votar

El dissabte 10 de maig, de 12 del migdia a 8 del vespre, els ciutadans podran exercir el seu dret de vot a l’exterior del mercat de la Sagrada família (Districte Llevant), a l’exterior de l’Ateneu Les Bases (Districte Nord), a la Plaça Catalunya (Districte Ponent) i a la Plaça Sant Domènec i a la Plaça de Crist Rei (Districte Centre).

L’endemà, el diumenge 11 de maig, es podrà votar de 12 a 2 del migdia a l’exterior del mercat de la Sagrada família; a l’exterior de l’Ateneu Les Bases, i a la Plaça Catalunya. A la Plaça Sant Domènec i a la Plaça de Crist rei, l’horari s’allargarà de 12 del migdia a 8 del vespre.

L’escrutini tindrà lloc el dia 11 de maig a les 8.30 de la tarda a la seu del Col·legi d’Advocats de Manresa i serà públic un cop tancat el procés de votació.

Per garantir que la consulta es desenvolupi amb normalitat es crearà un comissió tècnica encarregada del disseny del procés juntament amb el Col·legi d’Advocats. A més a més, amb l’objectiu donar el vist i plau al document base de la consulta, vetllar pel correcte funcionament del procés, fer- ne el seguiment periòdic, supervisar l’obertura de les urnes i validar l’escrutini, es constituirà una comissió de garanties.


Per complementar el procés de votació s’aprovarà un model oficial de papereta i sobre i l’Ajuntament assegurarà la seva disponibilitat a cada punt de votació. A la vegada es constituirà una mesa de votació formada diverses persones i per representants de la comissió de garanties, prèviament nomenades, que tindran com a missió garantir la transparència del procés.