Baixa un 20% el número d'accidents amb ferits a Manresa el primer trimestre del 2014

L’informe trimestral de la Policia Local indica que els tres primers mesos del 2014 s’han produït 22 accidents menys que el primer trimestre del 2013, dada que ratifica el descens general de la sinistralitat del darrer any.


imagen

Els accidents de trànsit amb ferits a la ciutat de Manresa han baixat un 20% aquest primer trimestre de l’any. Aquesta és una de les principals conclusions dels indicadors de seguretat ciutadana corresponents al primer trimestre del 2014 elaborats per la regidoria de Seguretat Ciutadana i la Policia Local de Manresa. 

Durant aquest primer període trimestral, hi ha hagut 159 accidents a la ciutat, 22 menys que en el mateix període del 2013, quan hi va haver 181, el que suposa també un descens global d’un 12% en el número d’accidents i la ratificació dels descens progressiu de la sinistralitat a la ciutat de Manresa. 

Les dades interanuals –de març de 2013 a març de 2014- indiquen que hi ha hagut 722 accidents, lleugerament per sota dels dos accidents diaris de mitjana. Aquesta dada és molt positiva si es té en compte que els anys anteriors a 2011 es comptabilitzaven més de 900 accidents anuals. 

Un altra dada destacada d’aquest trimestre és que del nombre d’accidents en que un dels implicats s’ha fet escàpol ha estat de 10, essent el trimestre més baix des de mitjans de 2011. Gairebé en 70 dels 80 accidents coneguts durant els darrers 12 mesos, el responsable ha estat finalment identificat. 

Més controls als passos de vianants 

Durant aquest trimestre hi ha hagut un reforçament de les actuacions policials dins el pla contra el atropellaments “No et saltis el pas”, fet que ha fet doblar el número de vehicles controlats (32.924) respecte als 14.554 vehicles que es van ser controlats l’any passat pel seu comportament a prop dels passos de vianants, el que suposa un augment del 126,2% en el número de vehicles controlats. 

En tractar-se d’accions de caire molt més preventiu, tot i l’increment del nombre de controls i vehicles observats, els conductors denunciats han estat 163, un 62% menys que l’any passat. 

Menys alcoholèmies positives 

Les dades d’aquest primer trimestre reflexen 51 positius en els 819 controls d’alcoholèmia realitzat, el que significa una reducció del 19% respecte al mateix període de l’any passat, quan n’hi va haver 63 en les 841 proves realitzades. Així, les dades reflecteixen que en aquests moments un 6,2% dels conductors sotmesos a les proves d’alcoholèmia donen valors positius. 

Pel que fa al control de substàncies estupefaents realitzats entre l’abril de 2013 i març de 2014 hi ha hagut 71, dels quals el 85% han estat positius. 

Baixa un 12% les denúncies de trànsit 

Durant aquest primer trimestre el nombres de denúncies imposades ha estat de 2.529 (2.338 per estacionament i circulació i 190 per deficiències tècniques de vehicles o manca de documentació del vehicle o del conductor). 

El conjunt de denúncies (Policia Local, Zona Blava i Sistemes de càmeres) en el primer trimestre de l’any ha estat de 6.796, el que significa un descens global del 12% respecte al mateix període de 2013. 

Altres dades d’interès 

El resum d’indicadors del primer trimestre indiquen que el número de persones detingudes o imputades ha estat de 54, un 41.9 % menys que al mateix període del 2013. El conjunt de les infraccions denunciades per infraccions a la llei de Seguretat Ciutadana ha estat de 63, un 10% menys que el primer trimestre de 2013. 

Per altra part, el darrer trimestre la Policia Local ha fet 1.060 controls de vigilància a les entrades i sortides de les escoles. Des de l’inici del curs 2013-2014, s’ha donat protecció als escolars en 2.055 actuacions. 

Més de 800 seguidors al Twitter oficial de la Policia Local 

Amb l’objectiu de continuar reforçant el concepte de proximitat amb la ciutadania, a través de les xarxes socials, des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, el dia 1 de març de l’any passat es va començar el funcionament del compte oficial de Twitter la Policia Local de Manresa. Des d'aquest compte, la Policia Local de Manresa informa als ciutadans de les actuacions realitzades pels agents del cos, de les que s'estan fent i de les que hi ha previstes. 

Després de més d’un any de funcionament, aquest canal ja compta amb 839 seguidors i ha enviat 1.465 missatges amb informació rellevant, campanyes previstes, talls o restriccions de trànsit i consell de seguretat en general. 

RESUM INDICADORS – 1er. trimestre 2014 

A. Demandes de serveis: 

- El nombre de requeriments sol·licitats a la sala de coordinació operativa ha estat de 4.527 serveis. Els darrers dotze mesos (abril-13 a març-14) s’han atès 18.899 demandes. 

- El increment respecte al primer trimestre de 2013 ha estat d’un 2%, 1000 serveis més respecte fa un any. 

B. Policia de Proximitat: 

- En aquest primer trimestre hi ha hagut presència policial a les entrades i/o sortides de les escoles en 1060 ocasions. 

- Des de l’inici del curs escolar 2013-2014, s’ha donat protecció en gairebé 2055 ocasions. 

- En el període gener – març s’han dut a terme, per part de la unitat de districtes, 135 entrevistes/reunions amb diferents organismes i entitats de la ciutat. 

C. Accidentalitat: 

General 
- En aquest primer trimestre s’han produït 22 accidents menys que en el primer trimestre de 2013, el que representa un descens d’un 12%, essent més significativa la baixada del 20% en els accidents amb ferits. 

- El interanual dóna un total de 722 accidents, lleugerament per sota dels 2 
accidents diaris (1.97). Lluny queden els més de 900 accidents que es registraven els 2011, 2010 i anteriors. 

Lesivitat
- El conjunt de persones lesionades en aquest primer trimestre ha estat de 79, cinc menys que el mateix trimestre de 2013 (84). 

- Pel que fa a les persones lesionades de caràcter greu i menys greu, s’ha passat de 10 a 15 en el mateix període de tres mesos. Aquesta dada contrasta amb el descens del 6% en el còmput general de ferits. 

- Els lesionat per accident de trànsit en el període d’abril de 2014 a març de 2013 ratlla el llindar de les 300 persones (304), un 4.7% menys que el interanual de març de 2014 (319). 

Escàpols 
- El nombre d’accidents en el que un dels implicats s’ha fet escàpol és de 10, essent el trimestre més baix des de mitjans de 2011. 

- Gaire bé en 70 dels 80 accidents coneguts els darrers 12 mesos, el responsable ha estat finalment identificat. 

D. Controls de trànsit: 

- El reforçament de les actuacions policials dins del pla contra els atropellaments “No et saltis el Pas”, ha propiciat doblar el nombre de vehicles controlats trimestralment respecte a 2013. Els nombre de vehicles que han passat per alguns dels controls programats ha estat de 32924. 

- En tractar-se d’accions de caire molt més preventiu, tot i l’increment del nombre de controls i vehicles observats, els conductors denunciats han estat 163. 

E. Proves d’alcoholèmia / drogues: 

- Pràcticament amb el mateix número de proves realitzades (819) que durant el mateix trimestre de 2013 (841), s’ha aconseguit reduir un punt (6,2%) el percentatge de conductors que donen positiu (7,5% al 2013). 

- El nombre de proves de substàncies estupefaents realitzades entre abril de 2013 i març de 2014 han estat de 71, detectant-se un 85% de casos positius. 

- En els darrers dotze mesos 278 han estat els conductors que no se’ls ha permès conduir pel perill que representaven per a la resta d’usuaris, degut a la seva taxa d’alcohol o la detecció de drogues al seu cos. 

F. Denúncies de trànsit: 

- El nombre de denúncies imposades, per part de Policia Local, ha estat de 2529 (2338 per estacionament i circulació, i 190 per deficiències tècniques dels vehicles, manca de documentació del vehicle o el conductor). 

- El conjunt de denúncies ( Policia Local, Zona Blava i Sistemes de càmeres) en el primer trimestre de l’any ha estat de 6.796, el que significa un descens del 12% respecte al mateix període de 2013. 

G. Seguretat ciutadana: 

Detencions / imputacions 

- Les persones detingudes o imputades en el període de gener a març han estat 54, continuant el descens trimestral del darrer any. 

Infraccions LO 1/92

- El conjunt de les infraccions denunciades per infraccions a la llei de Seguretat Ciutadana ha estat de 63, set menys que en el primer trimestre de 2013. 

H. Xarxes socials: 

Twitter. 
- Des de la posada en funcionament del Twitter de Policia Local (@policiamanresa) s’ha arribat a la xifra de 839 seguidors. 

- 1.465 han estat els missatges enviats amb informació de serveis rellevants, 
campanyes previstes, talls o restriccions de trànsit i consells de seguretat en 
general. 

Pàgina web 
- El nombre de visites rebudes a la pàgina web de la policia local (www.plmanresa.cat) des de la seva posada en funcionament ha estat de 463.473. 

Documents relacionats

Indicadors de seguretat 1r. Trimestre
  • imagen