L’Ajuntament complementa fins al 100% de l’import de beques menjador a 530 alumnes en risc d’exclusió

Els infants de Manresa que estan en risc d’exclusió social greu disposen de beques menjador finançades al 100% per la Generalitat, a través del Consell Comarcal del Bages. Els infants en risc d’exclusió no tan extrem però que tenen una situació familiar precària reben el 50% de l’import de la beca menjador per part del Consell Comarcal. L’Ajuntament de Manresa complementa l’import d’aquestes beques  fins al 100% en 530 casos. 


imagen

Les beques de menjador són ajuts destinats a l'alumnat en edat escolar obligatòria i en el segon cicle d'educació infantil que pertany a famílies en situacions socioeconòmiques precàries.  La Generalitat és qui fixa els barems per a la concessió d’aquests ajuts, que inclouen dades econòmiques, familiars, i també dades de risc d'exclusió social per la tipologia de la família.

 

Les famílies que opten a les beques s’han d'adreçar al Consell Comarcal del Bages, per fer la sol·licitud de la beca. El Consell avalua totes les sol·licituds, i tot seguit passa les dades a cada ajuntament de la comarca.

 

En el cas de Manresa, aquest curs les dades són les següents:

 

- 36 infants amb risc d'exclusió social 'greu'. En aquest cas, les beques són cobertes al 100 % per la Generalitat, a través del Consell Comarcal del Bages.

- 1.158 infants amb risc d'exclusió social o amb situació econòmica familiar molt precària. Hi ha diversos nivells, d’acord amb paràmetres com les rendes familiars, entre altres. En aquests casos, el Consell Comarcal del Bages cobreix el 50% de la beca.  Des de l'Ajuntament de Manresa, tal com es va fer el curs anterior, es completa fins al 100 % les beques dels infants que més ho necessiten. Així, dels 1.158 que només tenen finançada pel Consell el 50%, l’Ajuntament completa la beca en 530 casos, que corresponen a:

      -154 infants amb risc d'exclusió social.

     - 376 infants amb més de 50 punts després de la valoració del Consell Comarcal d'acord amb els barems de la Generalitat.


La intenció d'aquest govern municipal és la de tendir cap a la màxima cobertura d'aquests infants, mentre aquestes beques no puguin ser atorgades i cobertes al 100% per la Generalitat, cosa que seria  òptima per no crear greuges comparatius entre municipis amb major o menor disponibilitat econòmica. 

Documents relacionats

  • imagen