Comunicat de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa en resposta a l'últim comunicat de la PAHC Bages

• Els serveis socials l'Ajuntament de Manresa treballen des de la proximitat amb total respecte a la confidencialitat de les persones ateses. És per això que, sense autorització prèvia, ens devem al deure de mantenir el secret professional.

 

• La proposta professional plantejada  en relació al cas exposat s’ha fet després d’una valoració de les necessitats de la persona i els recursos disponibles, cercant  la solució més adequada  possible a la seva situació i les seves circumstàncies, que no són les que exposa la PAHC Bages.  

 

• Cal recordar que els serveis socials són d’àmbit municipal, i per tant centren el seu seguiment i treball en persones amb residència al municipi, tot i atendre i gestionar situacions d’emergència d'altres persones que, circumstancialment i de manera discontinua, poden trobar-se a la nostra ciutat.

 

• No tots els recursos  disponibles són ni han de ser sempre d’àmbit municipal ni s’ubiquen al nostre municipi, però  en qualsevol cas els serveis socials continuen fent-ne el seguiment.

 

• L’Ajuntament de Manresa, i en concret els serveis socials, estan oberts al diàleg i a trobar fórmules de consens amb els moviments socials davant les necessitats relacionades amb l’habitatge que tenen ciutadans de Manresa. Però el diàleg s’ha de donar en un marc d’escolta mútua i de respecte. 

 

• L’Ajuntament de Manresa treballa per facilitar l’acollida i, en el cas de serveis socials, per trobar el recurs més adequat per a cada persona, sigui o no a la ciutat. Per aquest motiu, la paraula 'deportació' no defineix ni interpel·la aquest Ajuntament.

 

Per tant,  demanem, una vegada més, a la PAHC Bages: 

 

1. Poder disposar d’un  marc de diàleg sostingut en el temps, establint  acorrds i formes de coordinació estables i regulars que possibilitin parlar de situacions i necessitats més enllà dels casos particulars. 

 

2. El respecte al treball que realitza l’Ajuntament, de forma professionalitzada, defugint d’actituds de pressió i fins i tot de desqualificació. 

 

3. El respecte i  la  voluntat de cercar la màxima complicitat possible amb l’administració més propera als ciutadans, l’Ajuntament, en el diàleg amb les administracions competents en matèria d’habitatge per poder solucionar els reptes que té la ciutat.