El CEDEM de l'Ajuntament de Manresa ja és un nou punt PAE per a la creació d'empreses de forma ràpida i econòmica

El Centre de Desenvolupament Empresarial acull un nou servei que ofereix als emprenedors la possibilitat de constituir empreses de forma telemàtica que estalvia haver de fer tràmits directes davant  organismes com Hisenda (AEAT) ola Seguretat Social.

El Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM) de l’Ajuntament de Manresa és a partir d’ara un nou punt PAE –Punt d’Atenció a l’Emprenedor- que permetrà constituir empreses telemàticament de forma ràpida i econòmica i estalviant tràmits directes de gestió davant organismes com Hisenda (AEAT) ola Seguretat Social.Aquest nou servei és possible després que el CEDEM hagi està donat d’alta en la xarxa de punts PAE i d’acord amb la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Ministerio de Indústria, Energía i Turismo,la Diputacióde Barcelona i l’Ajuntament de Manresa.

Les tipologies d'empresa que es poden constituir mitjançant aquest nou servei són les d’Empresari individual ( Autònom);  Societat Limitada (SL) i  Societat Limitada Nova Empresa (SLNE). Els punts PAE s’encarreguen de facilitar la creació de noves empreses, l’arrencada efectiva de la seva activitat i  el seu desenvolupament a través de la prestació de serveis d’informació, tramitació de documentació, assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

La tramitació telemàtica ofereix major agilitat a l’hora de crear una empresa que la tramitació presencial. A més a més, requereix  menys desplaçaments als diferents organismes. La tramitació telemàtica implica els diferents organismes competents en la creació d’una empresa, permetent la comunicació entre ells i accelerant la creació de la mateixa.

Els PAE depenen d’entitats públiques o privades

Els punts PAE poden dependre d’entitats públiques o privades, col·legis professionals, organitzacions empresarials o cambres de comerç. Aquests centres han de signar un conveni amb el Ministerio de Industria, Energía y Turismo per poder-hi actuar.La Dirección Generalde Industria  dela Pequeñay Mediana Empresa disposa d’un buscador para localitzar el PAE que més li convingui a l’emprenedor.

Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor es recolzen en el sistema d’informació  CIRCE -Centro de Información y Red de Creación de Empresas- per crear empreses, i en concret en un dels components que el formen: el Sistema de Tramitació Telemàtica (STT). En aquest sentit, quan un emprenedor opta por iniciar els tràmits de creació d’una empresa des d’un PAE, implícitament està utilitzant el sistema CIRCE.

Aquests punts PAE tenen una doble missió. Per una part, presten serveis d’informació i assessorament als emprenedors en la definició de les seves iniciatives empresarials i  durant els primers anys d’activitat de l’empresa; i per l’altra, permeten iniciar el tràmit administratiu de constitució de l’empresa a través del Documento Únic Electrònic (DUE).

EL CEDEM i els seus objectius

El CEDEM (Centre Desenvolupament Empresarial) és l'equipament municipal que ofereix serveis i recursos adreçats a empreses i persones emprenedores.

Serveis disponibles:

 • Informació sobre tràmits, finançament, ajuts i subvencions públiques, normatives, formes jurídiques, viabilitat de projectes,...
 • Assessorament per a l'elaboració del pla d'empresa.
 • Reempresa: intermediació en la compra-venda d'empreses.
 • Formació empresarial subvencionada
 • Programes de forment a la cultura emprenedora: Idees Joves i U-Emprèn
 • Punt d'Atenció a l'Emprenedor (PAE)

Recursos disponibles:

 • Viver d'empreses
 • Co-working
 • Espai emprenedor
 • Sales de reunions i sala d'actes

El CEDEM ofereix suport per crear la teva empresa i millorar el teu negoci.

 • Adreça: Palau Firal (c. Castelladral, 5-7, P.I. Els Dolors) 08243-Manresa
 • Telèfon: 93 878 76 25
 • Correu electrònic:cedem@ajmanresa.cat
 • Horari: De dilluns a divendres de9 a 14 hores. Cal concertar cita prèvia