Les Aules de Recerca Activa de Feina han atès a més de cent-cinquanta persones

El programa s’adreça a persones aturades que vulguin millorar la seva ocupabilitat i que tinguin una autonomia suficient en internet i informàtica i dominin el català i/o castellà. Fins ara el perfil d’usuari és molt variat tant pel que fa a l’edat com a la trajectòria professional.

imagen

El programa “Espais de Recerca Activa de Feina” desenvolupat pel Centr e d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa ha atès a uns 150 usuaris des que el mes de març es va iniciar el projecte. Resten a l’espera de ser ateses 25 persones més abans de l'estiu i la previsió fins a finals d'any és d'arribar als 400 usuaris.

L’Espai de Recerca Activa s’adreça a persones aturades que vulguin millorar la seva ocupabilitat i que tinguin una autonomia suficient en internet, informàtica i dominin el català i/o castellà. Fins ara el perfil d’usuari és molt variat tant pel que fa a l’edat com a la trajectòria professional. Els interessats ocupen una aula especialment adaptada a l’edifici de la Casa de Caritat (CIO) i són conduits per dues tècniques d’ocupació.

Amb l’objectiu de promoure la recerca sistemàtica i organitzada d'ocupació, els participants realitzen vuit sessions de quatre hores de durada dos cops per setmana. En aquestes es treballa tant de forma individual (objectius professionals, curriculum, recerca personalitzada) com en grup (dinàmiques de grup, role-playing, habilitats sociolaborals, xarxes socials).

Prèviament i per tal que els usuaris puguin accedir de manera autònoma als diversos portals d'ocupació existents a la xarxes, els divendres s’imparteixen uns tallers de formació inicial en navegació per Internet. Aquests cursos es distribueixen en dues sessions de cinc hores.

Els beneficiaris d’aquests tallers inicials són majoritàriament persones desocupades de llarga durada, majors de 45 anys i amb molt pocs o sense coneixements d'informàtica. Posteriorment, un 25% de les persones que hi han participat han pogut seguir les sessions de l'Espai de Recerca Activa de Feina.

La valoraci ó de la satisfacció del servei per part dels usuaris i usuàries és bona, ja que veuen augmentades les seves oportunitats de trobar feina gràcies als coneixements, tècniques i hàbits adquirits durant les sessions.

El Programa “Espais de Recerca Activa de Feina” està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), el Servicio de Empleo Público Estatal i el Fons Social Europeu.

Documents relacionats

  • imagen