El govern municipal proposa una operació per salvar de l’enderroc l’edifici del número 1 de la plaça Bages

Plantejaria al jutjat substituir la sentència que ordena l’enderroc per unes mesures substitutòries que es concreten en una indemnització al veí que va interposar el plet judicial contra la construcció de l’edifici de 550.000 euros en metàl·lic a pagar en tres anualitats i l’entrega d’un terreny valorat en 140.564 euros.

imagen
El govern muni cipal de l’Ajuntament de Manresa sotmetrà a votació al proper Ple, que se celebrarà el pròxim dijous, 19 de juny, una operació amb la qual intenta evitar l’enderroc per ordre judicial de l’edifici del número 1 de la plaça Bages, i que estaria condicionada a que el jutjat que el va ordenar, el Jutjar Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, accepti les mesures substitutòries que es proposen.

D’aquesta forma, s’intenta salvar aquest edifici, on actualment hi viuen vuit famílies, i al mateix temps s’aconseguiria un important estalvi per a les finances municipals ja que les actuacions que es derivarien de l’enderroc i la posterior construcció d’un nou edifici superarien els 3 milions d’euros.

L’operació, que ja s’ha explicat amb detall als grups municipals, consisteix en primer lloc en la signat ura d’una opció de compra de dues finques d’un solar annex a l’edifici afectat: una de 44 m2 valorada en 140.564 euros, i una altra de 40 m2 valorada en 127.936 euros. L’opció de compra només s’executaria en el cas que el jutjat acceptés la proposta que se li planteja.

A més a més, s’ha arribat a un acord amb el veí que va interposar el plet judicial contra la construcció de l’edifici del número 1 de la plaça Bages perquè accepti demanar al jutjat que consideri innecessari l’enderroc de l’edifici a canvi d’una compensació pels perjudicis ocasionats.

Segons el conveni signat aquest dimarts, 10 de juny, la compensació per part de l’Ajuntament seria una aportació en metàl·lic de 550.000 euros que es pagarien en tres anys (150.000 el primer, 200.000 el segon i 200.000 el tercer) i l’aportació d’una de les dues finques adquirides en el solar annex, concretament la de 44 m2 valorada en 140.564 euros.

El primer termini es faria efectiu en els 60 dies a partir que el jutjat acceptés que no cal fer l’enderroc i els dos següents en anys successius. L’aportació del terreny es formalitzaria en un termini no superior a nou mesos, un cop confirmat que queda sense efecte l’execució de la sentència.

Finalment, l’operació es complementaria amb una permuta de l’altre terreny adquirit per l’Ajuntament, el de 40m2 valorat en 127.936 euros, a canvi del terreny que actualment complementa el solar on es va construir l’edifici del número 1 de la plaça Bages i que és propietat del mateix veí que va originar el plet judicial que va propiciar l’enderroc.

Si el jutjat accepta aquesta proposta, suposaria un important estalvi econòmic per a les finances municipals –i de retruc per a tots els manresans i manresanes que hi fan les seves aportacions en forma d’impostos- ja que de l’informe sobre els costos econòmics derivats de l’enderroc de l’edifici i la posterior construcció d’un edifici nou els quantifica en 2,9 milions d’euros.

Però a aquesta quantitat caldria afegir encara altres costos derivats de les afectacions al pàrquing existent al mateix edifici (compartit amb els edificis veïns) i del trasllat d’una estació transformadora que també hi ha als baixos de l’immoble.

Altres consideracions en favor de la proposta que se sotmetrà a la consideració del Ple són que representa un benefici per als veïns que hi viuen, i que no hauran de marxar de casa seva ni veure alterada la seva vida; i que no es destruirà un b&ea cute; material que també té un valor econòmic.

Un altre informe extern encarregat per l’Ajuntament de Manresa al prestigiós despatx d’advocats Roca Junyent avala tant el procediment seguit per conformar aquesta operació com les condicions acordades entre les parts per portar-la a terme.

Documents relacionats

  • imagen