150 estudiants de secundària de Manresa participen aquest curs en les Auditories de neteja de l’espai urbà

Gairebé un centenar d’alumnes de l’Institut Lluis de Peguera i una cinquantena de l’Escola Oms i de Prat col·laboren en aquest projecte que busca la implicació ciutadana a l’hora de valorar la percepció de neteja de la via pública. 


imagen

Uns 150 estudiants que cursen 3r d’ESO -100 de l’Institut Lluis de Peguera i 50 de l’Escola Oms i de Prat – estan participant aquest curs 2016-2017 en el projecte innovador Auditories de neteja que va impulsa la regidoria de Qualitat Urbana i Serveis de l’Ajuntament de Manresa amb l’objectiu de valorar la percepció de la neteja i l’estat de la via pública i, alhora implicar els ciutadans en la coresponsabilitat per a la millora de la neteja a la ciutat.

 

L’Ajuntament de Manresa va posar en marxa a finals de l’any 2014 aquest projecte amb les primeres avaluacions a càrrec de 17 voluntaris que donaven  cobertura a 13 barris, gairebé la totalitat del nucli urbà. Aquests ciutadans prèviament havien rebut una formació específica i tenen el suport dels serveis tècnics municipals.

 

Durant el curs 2015-2016 el projecte va seguir i, amb la voluntat d’implicar també els joves, es va ampliar amb la incorporació al projecte de dos centres d’ensenyament: l’Institut Lluis de Peguera i l’Escola Oms i de Prat), que van donar cobertura a quasi una vintena d’itineraris.

 

 

Més de 1.500 incidències detectades

 

L’alumnat del Lluís de Peguera ja va començar aquesta col·laboració a principi de curs. En aquests moments s’han realitzat una vintena de valoracions amb les quals han detectat 1.588 incidències, 1.302 de les quals són pròpiament del servei de recollida de residus i neteja viària. La majoria de les incidències detectades ja es resolen amb el servei que ja programat de manera ordinària, però per a 336 (un 25% del total) s’han sol·licitat actuacions específiques, bàsicament relacionades amb mobiliari urbà (contenidors i papereres), abandonament de voluminosos i taques al paviment.

 

 

La setmana passada es va celebrar una sessió de formació als nous alumnes de l’Oms i de Prat que faran les Auditories a 9 itineraris de la ciutat. des d’aquest més d’abril fins a final de curs.

 


Buscar la coresponsabilitat dels ciutadans 

 

El projecte Auditoria de neteja de l’espai urbà està impulsat per la regidoria de Qualitat Urbana i Serveis i té l’objectiu principal de buscar la coresponsabilitat dels ciutadans per millorar el servei de neteja que ofereix la ciutat. Les auditories es fan seguint un itinerari prefixat, i omplint un formulari on valoren i registren una trentena d’incidències catalogades per categories. Les conseqüències d’aquest registre són diverses. En primer lloc queden analitzades i avaluades cada una de les sensacions, que és diferent segons la seva naturalesa. A partir d’algunes incidències es genera una acció immediata, si aquesta no es resoldria amb el servei previst en un període raonable.  En una anàlisi posterior es detecten les incidències repetitives, i a partir d’aquí es fan els estudis pertinents per tal de prendre les mesures correctores més adients, com poden ser adaptacions del programa de neteja, accions informatives a la ciutadania o  a activitats.


Aquesta iniciativa s’emmarca dins les accions de l’anterior programa de govern Millora de l’Espai Urbà que, entre les principals actuacions contemplala Manresa Ciutat Neta, un programa que té per objectiu millorar la qualitat i estat de neteja de la ciutat; aconseguir la coresponsabilitat dels ciutadans en el sentit de fer la neteja és cosa de tots –de l’administració i dels ciutadans- i, finalment, ajudar a prendre decisions i optimitzar els recursos de la concessió de neteja viària i adaptar-los a les necessitats reals. 

 

En aquest nou mandat municipal i d’acord amb les línies de treball que estableix el Pla d’actuació del Pacte de Ciutat per ala Promoció Econòmicai la cohesió social 2015-2019, està previst seguir treballant en aquesta direcció i donar continuïtat a les auditories de sensació de neteja.

 

Documents relacionats

  • imagen