L'Ajuntament de Manresa realitza noves millores als itineraris de l'Anella Verda

La regidoria de Medi Ambient ha finalitzat tres actuacions que milloren els itineraris a peu. Els treballs s’han desenvolupat al camí històric de Santa Caterina i el Xup, a la riera de Rajadell i a la desembocadura del torrent de les Hortes.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha millorat la continuïtat dels itineraris a peu en tres indrets de l'Anella Verda. En concret, s’han executat dos passos que permeten travessar diferents cursos d’aigua i s’ha reconstruït un tram de la tanca de pedra del Camí històric entre Santa Caterina i el Xup.

A la riera de Rajadell, s’ha construït un pas que permet travessar la riera per dirigir-se cap a l’itinerari senyalitzat que passa per la zona dela Morera. Aquesta actuació ha consistit en l’execució de 10 cilindres de formigó que travessen el curs de la riera.

A la desembocadura del torrent de les Hortes (el torrent que desguassa al riu Llobregat les aigües del regadiu de Viladordis i el Guix), s’hi ha construït un altre pas que permet salvar les aigües del torrent. Aquesta actuació permet millorar la continuïtat de l’itinerari que ressegueix el riu Llobregat entre la gola del Bigaire i Sant Benet de Bages. L’actuació ha consistit en l’execució de 9 cilindres de formigó que travessen el curs del torrent.

Al camí històric que unia la torre de Santa Caterina i la zona del Xup, s’hi han fet reparacions a la tanca de pedra de delimitació del camí. L’esfondrament d’algun punt d’aquesta tanca històrica impedia el pas còmode en un tram del camí. L’actuació ha permès refer la tanca de pedra i donar continuïtat al conjunt de murs que anys enrere ja van ser objecte de recuperació per part de l’Ajuntament de Manresa.

La realització de bona part d’aquests treballs ha estat possible mitjançant el treball desenvolupat per les persones adscrites a la regidoria de Medi Ambient que provenen dels plans d’ocupació que gestiona l’Ajuntament de Manresa durant el primer semestre del 2014. Amb aquestes persones, la regidoria de Medi Ambient ha pogut constituir un segon equip d’actuació per a la millora dels itineraris de l’Anella Verda de la ciutat.

Actuacions de manteniment i desbrossada

Durant aquest semestre del 2014 s’han pogut intensificar els treballs de manteniment dels itineraris a peu de l’Anella Verda. Les actuacions de manteniment dutes a terme s’han centrat a realitzar treballs de desbrossada per permetre i millorar el pas en diferents camins dels itineraris de natura. Les actuacions de manteniment i desbrossada s’han centrat especialment als itineraris que ressegueixen el Cardener, la riera de Rajadell i als itineraris d’accés a l’entorn de Santa Caterina i també al Collbaix.

A banda dels treballs de manteniment, els recursos humans de què ha disposat Medi Ambient durant el darrer semestre han permès executar millores en diferents punts dels itineraris. A banda de les tres millores ara acabades d’executar, cal recordar que es van executar millores a l’itinerari sud de la riera de Rajadell que van consistir en l‘execució d’un gual sobre una rasa i en la reconstrucció d’un mur de pedra seca a la baixada de l’antic camí de Castellgalí entre l’altiplà de Santa Caterina i la desembocadura de la riera.

Documents relacionats

  • imagen