Arrenquen els treballs de conservació del portal barroc de l’antic col·legi de Sant Ignasi

L’actuació té un pressupost de 34.190 euros i consisteix en una actuació per consolidar els elements de la portalada de pedra, la porta de fusta i els elements metàl·lics.


imagen

L’Ajuntament de Manresa han iniciat avui els treballs de conservació-restauració del portal barroc d’entrada de l’antic Col·legi de Sant Ignasi. L’actuació, que té una durada aproximada de dos mesos i un pressupost de 34.190,24 euros, estan adreçat a consolidar els elements existents en el portal. En cap cas, no es reconstrueixen els elements de pedra malmesos ja que se seguiran els criteris fixats perla Comissióde Patrimoni dela Generalitatper a la intervenció d’aquest element de l’edifici.

 

En aquests moments, l’estat de conservació de la portalada de pedra és “molt dolent”, segons la valoració de l’informe tècnic, si es té en compte la desaparició de gran part dels relleus escultòrics de tota la part superior, incloses les cornises i motllures decoratives. També hi ha pèrdua de matèria a causa de la caiguda directa de l’aigua des de la teulada de l’edifici, així com d’altres ocasionades per manipulació o possible impacte durant la GuerraCivil i per patologies a causa del pas de temps i la contaminació.

 

La porta de fusta també presenta deficiències en l’estat de conservació a causa de les inclemències meteorològiques i altres alteracions provocades per manipulació o vandalisme. En el cas dels elements metàl·lics, hi diferents estats de conservació, alguns dels quals requereixen també una intervenció.

 

Els treballs de conservació del portal de pedra aniran adreçats a intervenir en les patologies presents i aturar els diversos mecanismes d’alteració i consistiran a fer un tractament de l’atac biològic, eliminació d’elements estranys, dessalació, consolidació del suport, neteja i restauració conservativa d’elements escultòrics, entre d’altres accions.

 

Així mateix, es faran treballs de neteja i tractament antixil·lòfag per evitar pèrdues de matèria i porositat de la porta de fusta i tractament dels elements metàl·lics, eliminant oxidacions del ferro i per prevenir-ne la corrosió.

 

 

Documents relacionats

  • imagen