L’Ajuntament de Manresa obre un expedient sancionador a l’empresa PYMSA per superar els límits legals de soroll i ordena la clausura parcial de l’activitat

L’empresa no ha aplicat les mesures correctores que ja se li han requerit en diverses ocasions i per les quals ja havia estat sancionada. Ara, tant la Generalitat com l’Ajuntament han comprovat que l’empresa continua superant els límits de soroll i per tant se li atribueixen infraccions tipificades com a molt greus. L’Ajuntament ha ordenat la clausura parcial provisional de l’activitat i ha convocat els responsables de l’empresa per trobar solucions definitives. També ha convocat una reunió informativa amb els veïns.

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat un expedient sancionador a l’empresa Postes y Maderas, SA (PYMSA), titular d’una activitat d’impregnació i tractament de pals de fusta, situada al barri de Valldaura. Aquesta empresa és presumpta responsable de la comissió de dues infraccions de caràcter molt greu, per haver superat els límits de soroll legalment establerts a la llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

 

L’Ajuntament té oberts procediments administratius a l’empresa, en els quals els veïns més propers a l’activitat figuren com a interessats, i li ha imposat diverses sancions. En aquest marc, el consistori ha requerit en diverses ocasions a l’empresa que prengui les mesures oportunes per mantenir els sorolls que produeix l’activitat dins dels límits de la legalitat. Fins al moment, l’empresa no ha aplicat les mesures correctores suficients.

 

Ara, s’atribueix a l’empresa la presumpta responsabilitat en dues infraccions: una consistent a reincidir durant dos anys en la comissió d’infraccions de caràcter greu pel que fa a la immissió de sorolls, i una altra per sobrepassar encara més els límits, en un nou mesurament, elaborat el juny d’aquest 2017 pel Servei d’Avaluació i Gestió de la Contaminació Acústica de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, amb la col·laboració dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Manresa. Les dues infraccions estan tipificades com a molt greus per la llei esmentada, que preveu sancions econòmiques d’entre 12.001 i 300.000 euros per a cadascuna.

 

A la vista dels resultats dels darrers mesuraments i de la reincidència en l’emissió de sorolls que superen els límits, l’Ajuntament ha ordenat a l’empresa el cessament i la clausura parcial de l’activitat, de manera provisional, pel que fa als processos i a la part productiva de l’activitat (només pot mantenir activitats que no suposin manipulació de mitjans mecànics), fins que l’empresa acrediti l’execució de mesures correctores necessàries adreçades al compliment dels valors límit. El cessament i clausura parcial s’haurà d’executar en el termini màxim d’una setmana des que finalitzi el termini d’audiència de 10 dies que s’ha previst per tal que l’empresa pugui presentar al·legacions, document o proves en defensa dels seus drets i interessos.

 

L’Ajuntament ja ha convocat els responsables de l’empresa a una reunió, amb la voluntat de trobar solucions definitives. Paral·lelament, també ha convocat els veïns de les comunitats de propietaris dels edificis propers a l’activitat, per informar-los de les decisions adoptades.