L’Ajuntament dona llum verd a consolidar la mesquita a la fàbrica del Salt per acord de tots els grups municipals

L’Associació Cultural Islàmica del Bages podrà regularitzar l’ús de la mesquita de la fàbrica del Salt (també coneguda com l’Aranya), després de 12 anys d’activitat. Això ha estat possible gràcies a les modificacions urbanístiques aprovades en la darrera revisió del POUM i a un projecte d’edificació que permetrà que l’equipament s’adapti a la darrera normativa en vigor per aquesta mena d’activitat.

imagen

El grup de treball per a l’estudi dels futurs usos de la Fàbrica del Salt, integrat per representants de tots els grups municipals i personal tècnic, jurídic i urbanístic de l’Ajuntament de Manresa, va acordar ahir a la tarda donar llum verd a la intervenció que permetrà dotar tot l’edifici dels elements necessaris per resoldre les mancances d’accessibilitat i de seguretat a l’edifici. Aquestes actuacions formen part del projecte presentat per l’Associació Cultural Islàmica del Bages, al qual s’atorgarà els propers dies la corresponent llicència d’obres. L’execució del projecte farà possible adaptar definitivament l’activitat de la mesquita Al Fath i obtenir la llicència d’activitats.

 

El projecte incorpora les següents actuacions:

 

a. La creació d’un nucli de comunicacions vertical pel costat nord, en substitució del cos  actual que es va afegir a la fàbrica a principis del segle XX. Aquest nucli contindrà un nucli d’escales i un ascensor, permetrà dotar totes les plantes d’accessos adaptats, i actuarà com a recinte protegit d’evacuació en cas d’incendi. Aquest nucli de comunicacions tindrà accés tant des del carrer Montserrat com des de la plaça del Salt.

 

b. Intervenció a la planta primera de l’edifici, per adequar l’espai a l’ús religiós de la comunitat islàmica. El projecte preveu modificar l’accés a la mesquita pel costat sud, al Camí de la Cova. Així mateix, la intervenció preveu enderrocar el cos annex que ara serveix d’accés a la mesquita, que és un afegit sense valor patrimonial. Aquest enderroc permetrà guanyar espai públic.

 

Per altra banda, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), aprovat definitivament el 6 de juny de 2017, ja qualifica la fàbrica del Salt com a equipament amb un doble ús: comunitari (religiós) i de proximitat. Una decisió que ja dona compliment al mandat del grup de treball i resol la incorporació de l’ús religiós a l’edifici..

 

Els grups municipals han manifestat la satisfacció per l’acord que permet resoldre definitivament la regularització de l’activitat de culte. Aquest projecte també permetrà que les dues plantes de titularitat municipal (la segona i la sotacoberta de la fàbrica) tinguin uns accessos també adequats i adaptats a la normativa.

 

Dotze anys de provisionalitat

 

L’Associació Cultural Islàmica del Bages va obtenir llicència per obrir la mesquita en un edifici annex a la fàbrica del Salt el 2004 i hi va començar l’activitat el juny del 2005. En un context social que no era fàcil en aquell moment, l’obertura d’aquest centre de culte islàmic va tenir un important avalador en una especialment activa Xarxa de Diàleg Interreligiós que s’havia constituït amb representants de totes les religions que tenien practicants a la ciutat.

 

Un temps després, l’associació Islàmica va necessitar més espai i va comprar també la primera planta de la nau de la fàbrica, tot i que el planejament vigent en aquell moment encara no admetia l’ús religiós en aquell espai.

 

Durant anys s’ha mantingut aquesta situació de provisionalitat, fins que el 2013 es va crear el Grup de treball per a l’estudi dels futurs usos de la fàbrica de l’Aranya, atesa la voluntat del govern municipal d’estudiar totes les possibles alternatives per el funcionament del centre de culte, dins del marc urbanístic, i la voluntat de tots els grups municipals de cercar el major consens possible amb totes les parts implicades sobre qualsevol decisió que afectés a aquest àmbit.

 

Aquesta comissió, formada per tots els grups municipals i personal tècnic de l’Ajuntament, es va reunir en dues ocasions, el 2013 i el 2014, i va acordar que les solucions urbanístiques  necessàries quedessin reflectides al planejament a través d’una modificació puntual del Pla General de 1997 o incorporant-les a la revisió del POUM, que en aquells moments s’estava redactant. Finalment s’ha optat per incorporar-les al POUM.

 

Per altra banda, i un cop reconegut l’ús, encara era necessari un projecte d’edificació que permetés a l’activitat posar-se al dia normativament, especialment pel que fa a l’accessibilitat i la seguretat en cas d’incendi. Per aquest motiu era necessari el projecte al qual ara s’ha donat llum verd per unanimitat de tots els grups polítics municipals.

Documents relacionats

  • imagen