L'Ajuntament i el Centre d'Esports Manresa rubriquen el conveni per a l'ús del camp de futbol de les Cots

L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el president del Centre d'Esports Manresa, José Luis Correa, han signat avui oficialment l'acord - que ja es va anunciar el mes de juny passat-  per a l'ocupació temporal de les instal·lcions esportives de les Cots. El conveni de cessió és per quatre anys i compta amb el suport de les associacions de veïns de la Font dels Capellans i la Sagrada Família.

 

imagen

L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el president del Centre d’Esports Manresa, José Luis Correa, han signat avui, oficialment, el conveni regulador de la llicència d’ocupació temporal d’ús privatiu de la zona esportiva de les Cots i les seves instal·lacions complementàries –que són de propietat municipal –perquè puguin ser utilitzades per l’entitat esportiva a partir d’ara. L’acte de signatura ha comptat també amb la presència de la cap d’Ensenyament, Cultura i Esports de l’Ajuntament de Manresa, Sílvia Saura.   

 

Amb aquest acord, que ja es va presentar als mitjans de comunicació el 23 de juny passat, es pretén donar resposta a la manca d’espai al Congost per als més de 30 equips i 500 esportistes amb què compta actualment el CE Manresa i amb l’objectiu també de poder continuar el projecte de caire social a través del futbol amb els joves dels barris.

 

El conveni regulador de la llicència d’ús temporal privatiu d’aquest camp de futbol té una durada de quatre anys, i podrà ser prorrogat any a any fins a 2 anys més. L’acord compta amb el suport també de les associacions de veïns dela Fontdels Capellans i de la Sagrada Família, les quals estan representades en la comissió de seguiment per garantir el compliment de les condicions d’ús de les instal·lacions.

 

Segons els termes del conveni,  l’Ajuntament de Manresa autoritza l’ocupació el Centre d’Esports Manresa a utilitzar l’ocupació de l’equipament per a entrenaments de dilluns a divendres distribuïdes amb franges horàries de17.00 a23.00 h i els dies de competició d’acord amb el calendari de la temporada que s’estableixi. Abans de l’inici de cada temporada esportiva, i no més tard del 15 de setembre, l’Ajuntament aprovarà la proposta d’horaris d’entrenament presentada per l’entitat i el pla d’ús de la instal·lació. En cas de necessitat els serveis tècnics municipals podran introduir les modificacions necessàries per optimitzar al màxim l´ús de la instal·lació i reajustar l’oferta i la demanda d’espais.

 

Per la seva part, el Centre d’Esports Manresa es compromet a reservar cada temporada esportiva un 5% de les seves places de jugadors i jugadores de categories inferiors a infants i joves amb pocs recursos econòmics empadronats i/o escolaritzats a la ciutat de Manresa, i es donarà prioritat als infants residents en els barris propers de les Cots.

 

 Gairebé 8.000 m2de superfície per a la pràctica esportiva

 

L’Ajuntament de Manresa és propietari de la finca que té un total de 16.328 m2, de la qual la zona esportiva ocupa una superfície de 7.985 m2. D’aquests, 7.740 m2estan ocupats amb un camp de futbol 11, un camp de futbol 7; i els 245 m2 restants per espais complementaris (vestidors, sanitaris, instal·lacions tècniques, magatzem, oficines i locals socials).

 

Documents relacionats

  • imagen