El 29 de setembre finalitza el termini perquè les famílies monoparentals sol·licitin una subvenció per al pagament de l'IBI

La finalitat d’aquesta subvenció és equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de nombroses


Fins al 29 de setembre les famílies monoparentals encara són a temps per poder sol·licitar una subvenció per al pagament de l’IBI. La finalitat d’aquesta subvenció és el suport a les famílies monoparentals i, a més, equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de nombroses.

 

Poden sol·licitar la subvenció les famílies que tinguin la condició de família monoparental i constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual.

 

La quantia de la subvenció anirà en funció de l’aplicació d’un barem segons els ingressos anuals de la família i la subvenció pot anar des del 10% al 90% de l’impost.

 

Tipus de família

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

7 persones o més

Subvenció

Monop.

22.134,61

27.242,60

32.350,59

37.458,58

42.566,56

47.674,55

10%

Monop.

17.707,69

21.794,08

25.880,47

29.966,86

34.053,25

38.139,64

30%

Monop.

14.166,15

17.435,26

20.704,38

23.973,49

27.242,60

30.511,71

50%

Monop.

especial

11.332,92

13.948,21

16.563,50

19.178,79

21.794,08

24.409,37

70%

Monop. especial

9.066,34

11.158,57

13.250,80

15.343,03

17.435,26

19.527,50

90%

 

 

 

Presentació de sol·licituds

 

Les instàncies es presentaran a l’Oficina d’atenció tributària de l’Ajuntament (plaça Major, 6 baixos) o al registre de l’Edifici Infants (Ctra. de Vic, 16). 

 

L’horari d’atenció és de 8.30 a 13.30 h fins al 15 de setembre, i de 8.30 fins a 14 h a partir del dia 16 de setembre. Els dilluns 18 i 25 de setembre també de 16 a 18 h a l’Oficina d’Atenció Tributària (plaça Major, núm. 5, baixos)

 

La documentació per a fer la sol·licitud:

 

-          Instància amb l’autorització a l’Ajuntament per tal de què pugui fer la consulta dels seus ingressos a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (aquest document el facilita l’Ajuntament)

 

-          Fotocòpia del títol vigent de família monoparental.

                                      

les bases reguladores de les  subvencions sobre la quota de l’IBI corresponent al domicili habitual de famílies monoparentals s’ha publicat avui dia 10 d’agost al BOP

  

-          Instància amb l’autorització a l’Ajuntament per tal de què pugui fer la consulta dels seus ingressos a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (aquest document el facilita l’Ajuntament)

 

-          Fotocòpia del títol vigent de família monoparental.

                                      

Les bases reguladores de les subvencions sobre la quota de l’IBI corresponent al domicili habitual de famílies monoparentals es van publicar el dia 10 d’agost al BOP. El període de sol·licitud es va iniciar l’endemà, 11 d’agost.