Últims dies per demanar la subvenció adreçada a famílies monoparentals per al pagament de l'IBI

La finalitat d’aquesta subvenció és equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de nombroses. El termini per presentar la sol·licitud acaba aquest divendres, 29 de setembre.

imagen

Fins aquest divendres, 29 de setembre, les famílies monoparentals poden sol·licitar una subvenció per al pagament de l’IBI. La finalitat d’aquesta subvenció és equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar d'aquestes famílies amb les que tenen la consideració de nombroses. 

 

Podran sol·licitar la subvenció les famílies que tinguin la condició de família monoparental i constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual.

 

La quantia de la subvenció anirà en funció de l’aplicació d’un barem segons els ingressos anuals de la família i la subvenció pot anar des del 10% al 90% de l’impost.

 

Tipus de família

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

7 persones o més

Subvenció

Monop.

22.134,61

27.242,60

32.350,59

37.458,58

42.566,56

47.674,55

10%

Monop.

17.707,69

21.794,08

25.880,47

29.966,86

34.053,25

38.139,64

30%

Monop.

14.166,15

17.435,26

20.704,38

23.973,49

27.242,60

30.511,71

50%

Monop.

especial

11.332,92

13.948,21

16.563,50

19.178,79

21.794,08

24.409,37

70%

Monop. especial

9.066,34

11.158,57

13.250,80

15.343,03

17.435,26

19.527,50

90%


Presentació de sol·licituds

 

Les instàncies es presentaran a l’Oficina d’atenció tributària de l’Ajuntament (plaça major, 6 baixos) o al registre de l’Edifici Infants (Ctra. de Vic, 16). L’horari d’atenció és de 8.30 a 14 h, i avui dilluns també de 16 a 18 h a l’Oficina d’Atenció Tributària (plaça Major, núm. 5, baixos)

 

La documentació per a fer la sol·licitud:

 

-Instància amb l’autorització a l’Ajuntament per tal de què pugui fer la consulta dels seus ingressos a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (aquest document el facilita l’Ajuntament)

 

-Fotocòpia del títol vigent de família monoparental.

 

Les bases reguladores de les subvencions sobre la quota de l’IBI corresponent al domicili habitual de famílies monoparentals es van publicar el dia 10 d’agost al BOP. El període de sol·licitud es va iniciar l’endemà, 11 d’agost.

Documents relacionats

  • imagen