Els socis europeus del projecte europeu UrbanWINS es reuneixen a Bucarest

La trobada té com a objectiu revisar l’estat actual del projecte i definir els següents passos a seguir fins a la seva finalització. UrbanWINS és un projecte de tres anys finançat per la Unió Europea que pretén desenvolupar i provar estratègies eco-innovadores per a la prevenció i gestió dels residus en vuit ciutats pilot d’Itàlia, Portugal, Romania i Catalunya.

imagen

Els 27 socis de 7 països que formen el consorci del projecte UrbanWINS es van reunir a Bucarest en el marc del projecte UrbanWINS. La ciutat de Manresa, conjuntament amb la resta de socis catalans (CTM, Consorci del Bages per a la Gestió de Residus i Sabadell) van assistir a la reunió del Consell Executiu per tal de revisar l’estat actual del projecte i realitzar un seguiment dels resultats obtinguts en aquest punt. 

 

A més a més, van participar en sessions de Brainstorming i van compartir els resultats i les experiències obtingudes amb les altres 7 ciutats pilot amb l’objectiu d’aportar idees noves als socis tecnològics per tal d’establir les bases de treball dels propers mesos.

 

L’objectiu d’UrbanWINS és que, a partir de l’estudi de les dades sobre el metabolisme urbà i la gestió de residus de cadascuna de les ciutats participants al projecte, així com de l’anàlisi de les estratègies en matèria mediambiental a cada municipi, es puguin desenvolupar plans estratègics locals.

 

Una de les característiques principals d’aquests plans es que es compta amb la participació de la ciutadania, així com d’altres actors interessats. La seva participació es realitza mitjançant una plataforma virtual, les anomenades àgores on-line, que es troben en funcionament des del mes de març, i a través de reunions presencials, anomenades àgores ciutadanes de participació, les quals es van iniciar el passat mes de juny. Aquest procés de participació ciutadana tindrà continuïtat al llarg del proper mes d’octubre i fins a mitjans del 2018.

  

Mitjançant l’anàlisi de la planificació estratègica, el metabolisme de la ciutat i el sector de la gestió dels residus, es realitzarà un pla d’acció local estratègica amb l’objectiu de millorar la gestió i prevenció de residus. Les àgores ciutadanes contribuiran a la creació i seguiment d’aquest pla i de les diverses accions que se’n derivin. Les experiències sorgides de la ciutat de Manresa i les altres 7 ciutats pilot serviran per confeccionar un toolkit o caixa d’eines per a altres ciutats d’arreu d’Europa i del món que vulguin millorar les seves polítiques de prevenció i gestió dels residus.

 

La trobada va ser organitzada per la ONG Ecoteca responsable de l’elaboració del Toolkit, amb el suport del centre tecnològic Fondazione Ecosistemi i la Universitat IUAV de Venècia, encarregats de realitzar l’anàlisi de la planificació estratègica. També va comptar amb la presència del CTM, el qual va presentar els resultats obtinguts mitjançant l’ús de la metodologia DPSIR (Driving forces, presures, states, impacts and responses). Altrament també hi van assistir els membres de la Facultat de Ciències i Tecnologia  FCT-NOVA de Lisboa, encarregats de coordinar les àgores, i l’ICLEI, que coordina les tasques de l’àmbit de comunicació del projecte, així com la resta de socis del consorci, incloses les 8 ciutats pilot.

 

A més a més, també es va comptar amb la presència d’alguns membres del consell assessor d’Urban WINS, format per 20 representats d’administracions europees i altres actors del sector de residus.

 

La ciutat de Manresa va realitzar aportacions i comentaris als resultats presentats al llarg de la reunió, va debatre sobre els reptes, oportunitats presents i futures que planteja el projecte, mostrant lideratge i compromís per afrontar els reptes relacionats amb la prevenció i la gestió de residus.

 

Finalment la reunió es va tancar amb la presentació de les conclusions obtingudes al llarg de reunió les jornades i els següents passos a seguir per tal de continuar amb el projecte.

Documents relacionats

  • imagen