Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa reforça el Servei a Domicili i aconsegueix eixugar tota la llista d’espera

L’Ajuntament de Manresa està incorporant durant aquest any 50 noves persones usuàries al Servei d’Ajut a Domicili Municipal, de manera que ha aconseguit eixugar la llista d’espera. Per aconseguir-ho ha reforçat el servei, amb 60.000 euros anuals més de pressupost del servei, que ofereix 3.125 hores anuals més.

imagen

 

Fort impuls al Servei Municipal d’Ajut a Domicili, que ha fet net de la llista d’espera de persones usuàries, gràcies a l’increment de pressupost i hores ofertes del servei. Concretament, aquest any s’incorporen 50 nous usuaris, d’una manera progressiva al llarg de l’any per poder prestar el servei amb les mateixes garanties de qualitat que fins ara. Per fer-ho possible, Serveis Socials amplia de 3.125 hores anuals el Servei d’Ajut a Domicili Municipal, mentre que el pressupost creix de 60.000 euros.

 

L’any 2016 es van atendre 229 persones, cadascuna de les quals va rebre un servei d’entre 10 i 15 hores mensuals. Enguany la xifra s’incrementa de 50 persones, fins a les 279, amb la qual cosa ja no hi ha llista d’espera al servei.

 

El servei d’ajut a domicili, té com a missió permetre el manteniment en el propi medi d’aquelles persones i /o famílies que pateixen algun element de dependència o alguna limitació en el seu nivell d’autonomia funcional sigui aquesta de caràcter temporal o permanent i també donar suport social a aquelles famílies amb situació de manca d’autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials. Aquest servei no és només una alternativa a la institucionalització, sinó un sistema de suport al benestar social en el propi medi.

 

Les principals funcions del servei són:

 

a) Funció preventiva. A fi de detectar i evitar conflictes, crisi, processos de deteriorament de la situació de les persones ateses i poder actuar abans que aparegui o s’agreugi la problemàtica.

 

b) Funció assistencial. Donar el suport directe en les situacions de necessitat ja aparegudes, degut a dificultats i/o limitacions de la persona i/o família atesa, per dependència funcional o manca d’habilitats i/o capacitats davant la situació actual.

 

c) Funció educativa. Treballar per l’adquisició o millora d’hàbits de conducta, de capacitats o d’habilitats bàsiques, de canvis d’actituds que millorin les relacions en el nucli de convivència per potenciar el desenvolupament personal i la cura dels fills i filles.

 

El col·lectiu de persones a les quals va dirigit el servei:

 

a) Persones amb dependència (física, psíquica i/o social), temporal o permanent, que viuen soles o amb una altra persona que també precisa atenció i sense suport familiar o relacional o insuficient per poder atendre les seves necessitats bàsiques.

 

b) Famílies que per diferents circumstàncies (salut, socials, jurídiques,...) precisen suport temporal per satisfer les necessitats bàsiques als menors i/o a les persones dependents del seu nucli de convivència i que aquest supòsit suposi un important factor de risc pels menors i/o persones dependents

 

c) Persones adultes, soles o en parella, que per diferents circumstàncies (salut, socials, jurídiques,...) precisen suport temporal a domicili per satisfer llurs necessitats bàsiques.

 

Aquest servei el porten a terme les treballadores familiars. Actualment hi ha  28 persones cada dia realitzant aquesta tasca als domicilis de les persones grans i vulnerables de la ciutat.

 

 

Documents relacionats

  • imagen