Tall de trànsit al carrer del Carme

Es tallarà el tram entre la plaça del Carme i el carrer dels Infants el dia 13 de juliol, de 9h a 17h, amb motiu dels treballs de desmuntatges d’una grua torre.  

La Policia Localha comunicat que, el diumenge 13 de juliol des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, es tallarà al trànsit de vehicles el carrer del Carme, al tram entre la plaça del Carme i el carrer Infants.

El motiu són els treballs de desmuntatge de la grua torre emprada en les obres de l’edifici número 15-17 del carrer del Carme.  Per aquest motiu els vehicles que circulin pel carrer Sobrerroca continuaran el seu recorregut en direcció ala PlaçaMajori sortiran per la baixada del Pòpul. Pel que fa als vehicles provinents de la plaça del Mil-centenari i carrer Pedregar es desviaran pel carrer Cap del Rec, en sentit invertit respecte del que és habitual, i sortiran igualment per la baixada del Pòpul.