L’Ajuntament de Manresa inicia demà la millora dels espais d’accés a l’estadi de futbol del Congost

Es tracta d’una obra llargament reivindicada per les entitats esportives i té un pressupost de 82.644,83 euros. L’estadi de futbol és un dels equipaments esportius més utilitzats de la ciutat, amb més de 95.000 usos anuals.


imagen

L’Ajuntament de Manresa inicia demà els treballs d’adequació dels espais d’accés del camp de futbol del Congost des de la carretera de Sant Joan, una actuació molt esperada per les entitats esportives i que s’emmarca dins el pla de xoc de l’espai urbà previst per l’any 2017, d’acord amb els resultats i recomanacions de l’Auditoria de l’Espai Urbà impulsada des de l’Ajuntament de Manresa.
 

L’Estadi de futbol és un dels equipaments esportius més utilitzats de la ciutat, amb més de 95.000 usos anuals, la majoria dels quals del Centre d’Esports Manresa, principal entitat usuària del camp.
 

Amb motiu d’aquests treballs, que tenen una durada prevista de set setmanes i un pressupost de 82.644,83 euros, es prohibirà l’estacionament en l’àmbit objecte de millora (espai d’accés des de carretera de Sant Joan al camp de futbol). Es mantindran els itineraris de vianants d’accés al camp de futbol des de la carretera de Sant Joan i des de l’aparcament dels pavellons del Congost.

 

El projecte contempla la nova ordenació d’aquest espai amb l’objectiu de racionalitzar el seu ús per part dels vehicles i millorar la comoditat dels recorreguts de vianants. La proposta contempla la pavimentació de l’espai comprès entre l’accés al camp de futbol des de la carretera de Sant Joan i la zona d’aparcament pavimentat que se situa al llarg d’aquesta instal·lació esportiva i també la pavimentació d’un tram de vorera que connecta l’àmbit de l’actuació amb la vorera que prové del pont del Congost.
 

Actualment aquest àmbit es troba molt degradat i desordenat i no facilita ni els recorreguts de vianants ni el pas de vehicles. Són uns espais sense pavimentar en els quals el constant trànsit de vehicles provoca l’aparició de sots on s’hi formen bassals. Aquest trànsit que també entra en contradicció amb els recorreguts de vianants, que en aquesta zona són intensos degut a què aquest punt és un dels accessos principals a l’àmbit del Congost i també correspon a l’’inici de diferents recorreguts de l’Anella Verda.
 

A l’àmbit que es pavimentarà es limitarà l’ús per part dels vehicles, que en aquests moments es destina a aparcament incontrolat, en concret la que es situa a la zona arbrada, atès que aquesta es correspon amb els recorreguts de vianants principals que es desenvolupen en aquest sector.
 

Pavimentació d’espais
 

Es preveu la pavimentació dels espais objecte de l’actuació d’acord amb la seva funcionalitat principal.
 

La zona d’accés, des del carrer, es dotarà d’un gual i un paviment de formigó. La zona destinada a recorreguts de vehicles entre l’accés i l’aparcament pavimentat del camp de futbol es pavimentarà  amb aglomerat asfàltic.
 

La proposta, per tant, planteja la pavimentació de la superfície necessària per assegurar el correcte funcionament dels recorreguts dels vehicles, amb l’objectiu de mantenir la resta de terrenys –caracteritzats per la presència d’un arbrat que els singularitza- amb un paviment tou i lliure de vehicles.
 

Atès que l’objectiu bàsic de l’actuació és el de racionalitzar l’aparcament incontrolat d’aquest espai, el recorregut de vehicles es delimitarà mitjançant una vorada d’acer per tal de garantir que els espais reservats per als vianants no siguin ocupats pels vehicles. Amb l’objectiu de fixar l’aparcament en àrees més adequades, la proposta també planteja l’adequació de l’esplanada de darrera del camp de futbol com a aparcament.
 

Per tal de garantir la continuïtat del recorregut de vianants entre aquest espai i el pont del Congost, es farà un tram de vorera de 135 metres lineals, pavimentada amb panot de 9 pastilles.
 

Per tal d’assegurar el correcte desguàs de l’aigua de pluja de tota aquesta zona es preveu una xarxa de sanejament que es connectarà a la xarxa de clavegueram existent en aquest sector.

 

 

Documents relacionats

  • imagen