La nova regulació de bicicletes al Parc de l'Agulla millora la convivència entre vianants i ciclistes

Des de fa uns dies s’han instal·lat uns plafons al Parc de l’Agulla delimitant l’espai d’ús de bicicletes.

imagen

La nova  ordenació de la circulació de bicicletes dins del Parc de l’Agulla, treballada conjuntament entrela Fundació Aigüesde Manresa – Junta dela Sèquiaila Seccióde Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, s’ha fet amb voluntat de connectar el Camí de les Aigües amb el Camí dela Sèquia, passant per dins del Parc. En concret, el tram habilitat per a bicicletes transcorre per la llera del llac, una zona plana i de fàcil accés per als ciclistes, i apartada de les zones boscoses i d’oci més adients per als vianants.

Els menors de 7 anys, sempre acompanyats d’un adult a peu, podran circular per les zones formigonades de tot el parc.

Addicionalment, s’ha habilitat una zona d’aparcament de bicicletes al Centre de Visitants, amb un tòtem informatiu que indica l’itinerari ciclista que connecta el Parc de l’Agulla amb la zona esportiva El Congost, passant pel centre de la ciutat.

 

La nova ordenació s’ha fet d’acord a l’ordenança de circulació i mobilitat de  l’Ajuntament de Manresa

Article 9. Circulació amb bicicletes i altres vehicles sense motor

  1. Les bicicletes poden circular per la calçada, per àrees de vianants i per les zones senyalitzades específicament, excepte en moments d’aglomeració de vianants, en què hauran de baixar de la bicicleta i anar a peu.
  2. No es pot circular per les voreres que no estiguin senyalitzades específicament per circular-hi, excepte els menors de 7 anys acompanyats per un adult a peu.

Documents relacionats

  • imagen