El pla d'inversions en equipaments, infraestructures i mobilitat de Manresa 2022 s'acosta als 10 milions d'euros

L’alcalde Valentí Junyent i la regidora Sílvia Gratacós presenten les actuacions previstes al Pla Director de Manresa 2022, que aquest dijous arribarà al Ple municipal, i també les primeres intervencions que es faran amb la subvenció de 500.000 euros concedida per la Direcció General de Turisme de la Generalitat. 

imagen

L’apartat del pla d’inversions del projecte Manresa 2022 relacionat amb equipaments, infraestructures i mobilitat consta de 46 actuacions amb un pressupost estimat de 9.899.357,83 euros, segons la documentació que figura en el Pla Director Manresa 2022 que se sotmetrà a l’aprovació del Ple municipal aquest dijous i que avui han presentat l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; i la regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Sílvia Gratacós; acompanyats pel regidor de Cultura, Joan Calmet.

També han explicat la destinació prevista dels 500.000 euros de subvenció que la Direcció General de Turisme ha concedit a aquest projecte impulsat per l’Ajuntament de Manresa, juntament amb altres entitats i institucions de la ciutat, amb l’objectiu de donar a conèixer la ciutat i el seu llegat ignasià al món coincidint amb la commemoració –l’any 2022- del 500 aniversari de l’estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa.

L’alcalde i la regidora han recordat que aquest gran projecte està format per una pluralitat de programes i accions que incideixen en diferents àmbits de la ciutat i que comprenen des de la millora i adequació d’espais històrics i turístics fins a la programació d’esdeveniments culturals i artístics i la creació de xarxes ciutadanes i internacionals, amb la finalitat de potenciar el llegat patrimonial i comercial de la ciutat, així com millorar l’autoestima ciutadana, la dinamització econòmica i social de Manresa i la seva projecció exterior.

Valentí Junyent ha assegurat que "Manresa 2022 és un projecte amb una dotació econòmica important en els temps que vivim, i que ens farà avançar en la línia del nostre programa de givern de dinamització del centre històric de la ciutat”.

L'alcalde ha puntualitzat també que "no és només un projecte turístic sinó que és un pla per dinamitzar l’activitat econòmica de la ciutat, aquesta dinamització és l’objectiu final del projecte”. Un pla, per al qual, ha dit, "volem aconseguir el màxim consens ciutadà".

La proposta d'actuació del Pla Director Manresa 2022 s'articula a partir de tres eixos: “Manresa és camí”, “Manresa és acollida” i “Manresa és llum”. A cada eix li corresponen diversos apartats, que integren els corresponents programes i accions. Tots els programes i accions es presenten en una taula que ha de servir de guió per al desenvolupament del Pla, i en ella s'estableixen les prioritats que han de definir el calendari d'execució.

Inversió en l’eix “Manresa és camí”

El pla d’inversions que s’ha presentat avui, inclòs al Pla Director que se sotmetrà a l’aprovació del Ple de dijous, fa referència a les actuacions englobades en l’eix Manresa és camí, sobre infraestructures, equipaments i mobilitat.

El pressupost estimat global d’aquest bloc és de 9.899.357,83 euros, que es finançarien majoritàriament amb fons provinents d’altres administracions (6.305.242,67 euros), d’aportacions del sector privat (2.464.000 euros) i del mateix Ajuntament de Manresa (1.120.115,16 euros).

Pel que fa a les intervencions previstes en aquest capítol, i que figuren en un quadre annex al Pla Director, fan referència a actuacions com la museïtzació, la millora o l’adequació dels llocs visitables que formen part de la ruta ignasiana a la ciutat; l’adequació de l’entorn d’elements urbans i camins relacionats amb Sant Ignasi; i a la millora de la senyalització dels indrets ignasians.

El criteri de prioritat esta segmentat en tres nivells, segons la necessitat que representi el compliment de cada programa i de cada actuació, per tal d'assolir amb èxit els resultats esperats del projecte Manresa 2022: des dels que es consideren indispensables (període d'execució: 2015-2016) fins els que aporten notorietat al projecte (2016-2018) o els que, sense pertànyer als dos nivells anteriors, permetrien assolir l'excel·lència del projecte (a partir del 2018).

Les primeres actuacions

La subvenció de 500.000 euros que la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya ha concedit recentment al projecte Manresa 2022 permetrà donar els primers passos per avançar en aquest Pla d’inversions.

La regidora Gratacós ha explicat que el primer paquet d’actuacions previstes per al període 2014-2015 té un cost total de 1.071.156,98 euros, 500.000 dels quals els aporta la Generalitat, i 291.291,78 la Diputació per a la millora de l’accés dels vianants des de l’estació de Renfe fins al Pont Vell.

La resta, ha assenyalat la regidora, es correspon a despeses de l’Ajuntament ja realitzades, com l’embelliment del passatge de Sant Ignasi Malalt o el trasllat de l’Oficina de Turisme a la Plaça Major- o altres pendents, com la intervenció a la plaça Sant Domènec per convertir-la en un nou espai ignasià, la rehabilitació de la capella de Sant Ignasi Malalt, la millora del Camí Ignasià des de la torre Santa Caterina fins a la capella de la Guia i els accessos des del Pont Vell fins a la Cova.

La importància del Pla Director

L’elaboració i l’aprovació del Pla Director que arriba al Ple municipal aquest dijous ha de permetre establir els àmbits concrets d’actuació, planificar les accions que s’han de dur a terme i els objectius a assolir, així com també la priorització de les accions i programes a desenvolupar.

L'alcalde ha destacat que el Pla Director Manresa 2022 s’ha elaborat a través d’un procés participatiu i de consulta amb els agents implicats com el sector turístic, l'hoteleria, la restauració o el comerç; representants d’entitats i institucions manresanes, del Pacte de Ciutat, del Consell de Ciutat, d'entitats veïnals i amb grups d’experts.

El document agrupa els 22 llocs ignasians i les 4 rutes que constitueixen la ruta ignasiana de Manresa en quatre categories, d’acord amb les seves característiques com a llocs visitables i les necessitats d’intervenció que plantegin:

• Llocs visitables amb servei: conformen la visita essencial a la ciutat. Sense ells, l’experiència ignasiana del pelegrí o visitant no seria completa. Cadascun d’aquests equipaments disposa ja, o ha d’oferir, un servei amb elements visitables i interpretables. Els llocs complementen entre ells i es relacionen quant al relat d’Ignasi a la ciutat.

• Llocs visitables sense servei: es tracta d’aquells llocs de la ruta ignasiana que poden ser visitables, però que no ofereixen un servei estable per al turista. Poden disposar d’elements interpretatius.

• Elements urbans: formen part de la ruta ignasiana però no necessiten cap estructura, equipament o gestió específica per ser visitats. Les principals intervencions a fer-hi són de restauració, endreça i senyalització.

• Rutes: circuits que es poden recórrer al terme municipal de Manresa i que enllacen diversos espais d’interès ignasià. Alguns tenen una funció més interna de ciutat com a itineraris de passeig urbà-paisatgístic, i d’altres tenen un sentit més marcat de recorregut turístic per l’entorn de la ciutat, especialment com a enllaç de la ciutat amb el Camí Ignasià. En aquest segon cas, la funció és vetllar pel seu manteniment, endreça i promoció, en coherència amb la ruta ignasiana que enllaça els 22 llocs d’interès.

El procés i calendari d'elaboració i execució del Pla Director Manresa 2022 s'ha articulat en tres fases que van arrencar a finals de 2013 amb la definició de l'estratègia i l’elaboració del Pla Director, ha continuat durant la primera meitat del 2014 amb l’establiment del pla d'accions i entra en la seva fase definitiva amb l’aprovació prevista en el Ple municipal de dijous i el seguiment i l’execució del pla d'accions fins el 2022, d'acord amb les prioritats i la disponibilitat pressupostària de cada moment.

Documents relacionats

  • imagen