Manresa participa a la 3a marató de l'estalvi energètic per a la lluita contra la pobresa energètica

Manresa es torna a afegir a aquesta campanya de sensibilització i bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia. Cinc equipaments municipals tractaran de reduir durant el mes de febrer el 10% els consum d’aigua, electricitat i gas respecte a l’any passat.

 

imagen

Manresa participarà aquest mes de febrer a la 3a Marató de l’estalvi energètic. Conjuntament amb una dotzena d’ajuntaments de les comarques de Barcelona duen a terme una iniciativa per sensibilitzar en bones pràctiques en l’ús i el consum d’energia, i amb la voluntat afegida de destinar l’estalvi econòmic aconseguit a la lluita contra la pobresa energètica.

 

La marató se celebra de l’1 al 28 de febrer i a té com a objectiu la reducció del 10% dels consums d’electricitat, gas i aigua de diversos equipaments municipals, durant el mes de febrer de 2018, respecte als mateixos consums de l’any 2017, amb la implantació de bones pràctiques de consum energètic i buscant la implicació dels treballadors municipals.

 

Així mateix, destinarà a accions de lluita contra la pobresa energètica la quantitat econòmica resultant  de l’estalvi energètic aconseguit durant el mes de febrer.

 

La marató de l’estalvi energètic és quelcom més que una campanya d’estalvi. Aquest projecte transversal pretén aconseguir, també, esforços puntuals que siguin potents i visuals i, en la mesura del possible, crear empatia amb la problemàtica de la pobresa energètica, no només aquest mes, sinó sempre. És una “marató” no perquè sigui una competició, sinó perquè demana esforços extraordinaris als qui hi participen.

 

Cinc equipaments municipals participen en la campanya

 

Entre tots els ajuntaments participants en la aquesta 3a edició de la marató hi haurà un total de 90 equipaments municipals que prendran mesures per reduir els consums, dels quals cinc són de Manresa (Casa Consistorial; Edifici Plaça Major, 5; Edifici Infants; Escola Puigberenguer i Complex El Congost) .


L’estalvi que s’aconsegueixi als consums d’electricitat, aigua i llum respecte a l’any passat en aquests cinc equipaments es destinarà a un projecte de pobresa energètica que estan elaborant els Serveis Socials de l’Ajuntament de Manresa. Les darreres setmanes s’ha anat fet un treball d’informació i sensibilització d’auxiliars tècnics i persones usuàries dels equipaments per fer un esforç suplementari per aconseguir aquests estalvis.

 

Més de 200.000 persones estaran implicades en aquesta marató

 

Entre els equipaments implicats als dotze ajuntaments, n’hi ha equipaments administratius, culturals, esportius i educatius. De diferents maneres, la 3a marató implica a més de 6.000 treballadors, 15.000 alumnes i 200.000 usuaris que col·laboraran en accions com: reducció d’hores en la climatització, tancament de lluminàries, aturades parcials d’ascensors, aturades de compressors, reducció de la freqüència de neteja de filtres, avançament del tancament de pistes per estalviar durant el mes, entre altres. La majoria de les accions han estat a proposta dels propis treballadors i usuaris dels equipaments, a qui s’ha explicat el projecte i la destinació de l’estalvi.


Entre les mesures que es proposen per a cada treballador dels equipaments hi ha apagar sempre els ordinadors o les impressores quan es marxa de la feina (o deixar les pantalles en standby si s’ha d’estar una estona fora); imprimir només el que faci falta, a doble cara i amb paper reciclat; minimitzar l’ús dels ascensors, revisar que no quedin llums encesos, instal·lar regletes amb interruptors per simplificar l’apagada dels aparells, controlar la temperatura de la calefacció, desendollar els mòbils quan estiguin carregats, etc.

 

Més de 6.000 euros d’estalvi durant la campanya de l’any passat a Manresa

 

Durant la 2a marató celebrada l’any passat, l’Ajuntament de Manresa, entre tots els equipaments que hi van participar (Biblioteca el Casino, Escola Serra i Hunter, Complex Vell Congost, Pavelló Nou Congost iLa Florinda) es va aconseguir un 19,38% d’estalvi d’electricitat (14.848 kWh estalviats), un 4,08% d’estalvi en aigua (25.000 litres) i un 26,38% d’estalvi de gas (84.927 kWh estalviats).

 

Aquesta quantitat d’estalvi energètic va suposar un estalvi econòmic de 6.403 euros que van anar destinats a Serveis Socials de Manresa a accions de lluita contra la pobresa energètica.

 

A nivell dels 12 municipis que van participar a la Marató les xifres aconseguides d’estalvi van ser del 17,37% d’electricitat (208.037 kWh estalviats), un 34,39% (6.895.000 litres) d’estalvi en el consum d’aigua i un 28,97% de gas (667.045 kWh).

 

 

Documents relacionats

  • imagen