L'Ajuntament fa una campanya per informar sobre el consum responsable de begudes alcohòliques

La campanya dirigida als propietaris d’establiments de restauració i d'oci nocturn, a les associacions de veïns, AMPES i entitats diverses, consistirà en l’enviament d’una carta i d’un fulletó informatiu per alertar sobre l’abús il·limitat de begudes alcohòliques, així com per donar a conèixer la normativa dictada per la Generalitat sobre el tema.

L’Ajuntament de Manresa portarà a terme una campanya informativa per conscienciar sobre el consum responsable de begudes alcohòliques amb la implicació de les regidories de Sanitat; i de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de l'Ajuntament de Manresa.

L’acció comunicativa consisteix en l’enviament de cartes amb el corresponent fulletó, per informar sobre els perills de l’abús il·limitat de begudes alcohòliques i explicar, també, la normativa dictada per la Generalitat sobre aquest tema. La campanya ja ha començat amb la tramesa als responsables de restaurants i establiments d’oci nocturn, i durant aquesta setmana es farà a les associacions de veïns, AMPES i a entitats diverses.

Considerant que el consum de begudes alcohòliques forma part de la cultura mediterrània i s’associa a les relacions socials i a la festa, s’aprecia la necessitat de fomentar el beure responsable, que és aquell en què les persones adultes i sanes no superen el risc que comporta el seu excés per la salut, evitant situacions com baralles, lesions, accidents de trànsit, entre d’altres.

L’objectiu final de la campanya és evitar males pràctiques en la venda, la promoció i la publicitat de begudes alcohòliques que en fomenten l’abús il·limitat, especialment entre els joves. Per aquest motiu s’alerta als agents implicats que han de tenir cura de complir amb la regulació establerta, especialment durant les festes dels barris, la Festa Major, etc. on tradicionalment l’ús de substàncies es desmesura.

Sancions d’entre 3.001 a més de 400.000 euros

Amb aquesta finalitat s’informarà dels supòsits en què la normativa dictada pel Govern de la Generalitat penalitza certes conductes que poden ser considerades infraccions greus castigades amb multes d’entre 3.001 a més de 400.000 euros a l’empara de la llei de promoció de l’activitat econòmica que modifica l’article 132 de la llei de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.

Algunes d’aquestes conductes són promocionar públicament begudes alcohòliques en fires, exposicions i activitats similars en espais no diferenciats i permetre el tast gratuït en aquestes activitats de promoció. També la d’incitar al consum amb ofertes com “barra lliure”, “2x1”, etc. en establiments autoritzats (bars, discoteques...) i a fer-ne publicitat a través de qualsevol mitjà.

Aquesta regulació successiva que ha anat desenvolupant el Govern de la Generalitat en relació a la prevenció, consum i dispensació de l’alcohol i el tabac, amb l’ànim de millorar la salut de la població vol aconseguir una major informació i educació preventiva, i alhora també provocar un efecte dissuasiu per als casos d’incompliment de la llei. Per això les legislacions sectorials han anat incorporant actuacions específiques relacionades amb aquest objectiu.