S'obre la convocatòria de les dues línies de microcrèdits per a la creació i la modernització d'empreses

Fins el 30 de setembre es podran presentar les sol·licituds per a uns ajuts que poden arribar a un límit màxim de 5.000 euros. 

El govern municipal de l’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria per a la concessió de microcrèdits que té per objectiu facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació i la modernització d’empreses a Manresa. 

El pla, que es va aprovar en el ple del 18 d’abril passat i desenvolupa un acord entre el govern municipal de CiU i el grup del PSC per tirar endavant els pressupostos del 2013, contempla dues línies de microcrèdits destinats a dos tipus de beneficiaris. Els primers són ajuts destinats a la creació d’empreses i els segons, a la modernització de les activitats econòmiques. 

Creació d’empreses 

Pel que fa als ajuts per a les noves empreses, tenen com a destinataris les persones emprenedores que vulguin endegar un nou projecte empresarial a Manresa o que hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2013.

Es podran concedir ajuts per a l’adquisició d’actius fixos i/ o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte (despeses de personal, materials i subministraments, col·laboracions externes, etc) que s’hagin realitzat durant el 2013. 

Els microcrèdits d’aquesta línia poden arribar fins al 75% del pressupost de la inversió inicial necessària i amb un límit màxim de 5.000€. 

Modernització d’activitats econòmiques 

L’altra línia d’ajuts estarà destinada a la modernització d’activitats econòmiques i està adreçada a les petites empreses ubicades Manresa que vulguin desenvolupar una nova línia comercial o un nou servei, realitzar inversions que suposin una ampliació o millora de la capacitat comercial, reformes del punt de venda, sempre i quan la intervenció incideixi en l’espai d’atenció al públic i la imatge general, interior o exterior, del local. 

Com en el cas anterior, es podran concedir microcrèdits per finançar inversions en adquisició d’actius i/ o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte objecte del microcrèdit (despeses de personal, materials i subministraments, col·laboracions externes, etc) realitzades al 2013. 

En aquest cas, els microcrèdits poden arribar al 50% del pressupost de la inversió inicial necessària i però amb el mateix límit màxim de 5.000€. 

Condicions dels microcrèdits 

Per tenir accés als microcrèdits no caldrà cap aval, i la garantia és la viabilitat del projecte empresarial. El tipus d’interès de l’ajut serà zero i el termini màxim de devolució serà quatre anys amb una amortització trimestral de quotes lineals. 

Els projectes, tant de creació de nova empresa com de modernització d’activitat econòmica, que poden accedir als microcrèdits que preveuen aquestes bases seran els que s’iniciïn amb posterioritat a l’1 de gener de 2013. Tant les activitats com les inversions subvencionades s’hauran d’iniciar en un termini de tres mesos a partir de la concessió del microcrèdit. 

El termini per presentar les sol·licituds al Registre General de l’Ajuntament de Manresa (Plaça Major, 1) acaba el proper 30 de setembre.

La documentació que ha d’acompanyar a la sol·licitud es pot trobar a la web de l’Ajuntament de Manresa. Per més informació us podeu posar en contacte per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat o al telèfon 93 878 23 00 ext. 12701.

Documents relacionats

Bases de la convocatòria 2013 per a la concessió de microcrèdits