L’Ajuntament de Manresa ha adjudicat 68 pisos de lloguer social a famílies i ha aturat 156 desnonaments entre 2017 i 2018

Des de l’1 de gener del 2017 fins el 30 de setembre del 2018 l’Ajuntament de Manresa ha adjudicat un total de 68 pisos de lloguer social a famílies amb necessitats d’habitatge. En el mateix temps, l’Ajuntament ha aturat 156 desnonaments, 80 dels quals (2 per setmana) corresponen a aquest 2018. També durant aquest període, s’han gestionat 3.249 informes per evitar talls de llum i s’han destinat 139.619,62 euros a ajudes per pagar subministraments. Pel que fa al Pla d’Habitatge, 25 de les 29 actuacions previstes per aquest 2018 s’han engegat. Aquestes són algunes de les dades d’accions en matèria social vinculades a l’habitatge que avui han presentat els regidors d’Acció Social, Àngels Santolaria, i d’Habitatge, Joan Calmet. 


imagen

La regidora d’Acció Social i Cooperació, Àngels Santolaria, i el regidor d’Habitatge i Barris, Joan Calmet, han comparegut avui davant la premsa per explicar les actuacions de les seves àrees en matèria social d’habitatge, d’entre les quals destaquen les actuacions dutes a terme per evitar desnonaments, els pisos de lloguer social adjudicats i les gestions per evitar talls de subministrament, entre d’altres.

 

Des de l’1 de gener del 2017 fins al 30 de setembre del 2018 l’Ajuntament de Manresa ha adjudicat un total de 68 pisos a famílies amb necessitats d’habitatge: 23 són pisos de la societat municipal FORUM o propietat de l’Ajuntament, 18 els ha adjudicat la comissió interna que gestiona els habitatges que cedeix l’Agència Catalana d’Habitatge i 27 corresponen a gestions de sol·licituds de la Mesa d’Emergència (peticions de pisos a l’Agència Catalana de l’Habitatge després d’informes de Serveis Socials, per aquells casos de persones amb procediment judicial que ja tenen data assenyalada de desnonament). En aquest últim escenari, cal sumar-hi 39 famílies que en aquests moments ja han rebut una resposta favorable per part de l’administració, però que estan en espera de rebre un habitatge.

 

La regidora d’Acció Social, Àngels Santolaria, ha explicat el procediment que Serveis Socials fa servir per adjudicar els habitatges, que depèn d’una llista d’espera i d’una sèrie de condicionants (la mida del pis que arriba a l'Ajuntament, la quantitat de membres d’una família, les necessitats específiques de cada cas, si hi ha menors, si hi ha gent gran, etc) que analitza amb deteniment una comissió interna especialitzada on hi ha tècnics d’habitatge i serveis socials, juntament amb els regidors d’aquestes àrees.

 

Actualment, la llista a serveis socials de persones o famílies que necessitarien un pis (perquè estan infrahabitatge o estan ocupant, o temporalment a casa de coneguts, o en un pis sobreocupat, etc), s’eleva fins a 634 casos.  Santolaria ha deixat molt clar que en aquesta comissió es valora tècnicament i professionalment cadascun dels casos: “a partir de la situació econòmica familiar, de la tipologia de família... es mira d’anar encaixant amb els pisos que hi va havent disponibles. Nosaltres valorem la urgència de cada cas i fem la feina d’anar adjudicant els habitatges quan és possible. Amb els recursos que tenim i amb el coneixement tècnic, administrem la situació tan bé com podem. No el que crida o pressiona més té més drets. Tenim uns criteris tècnics per prioritzar i valorar els casos, amb els recursos que tenim, a partir de la necessitat de cadascú”. El regidor Calmet hi afegeix que “ens basem en uns barems i criteris tècnics, amb els quals es valora clarament qui té més necessitat, més enllà de les pressions”.

 

Pel que fa als desnonaments, l’Ajuntament de Manresa n’ha aturat 156 entre el 2017 i el que portem de 2018, 80 dels quals corresponen a aquest any. Aquests 80 del 2018 representen una mitjana de dos desnonaments aturats a la setmana, gràcies als informes de vulnerabilitat fets per l’Ajuntament i presentats al jutjat. Els últims 5 s’han aturat aquesta mateixa setmana.

 

La regidora Santolaria s’ha referit al “canvi de paradigma pel que fa a desnonaments”. Si fa anys la tipologia de desnonaments eren hipotecaris, actualment la majoria són de pisos de lloguer o ocupats. Concretament, el 2017, dels desnonaments aturats 50 van ser en pisos de lloguer, 15 ocupats i només un d’hipotecari. En el que portem de 2018, hi ha hagut 39 desnonaments aturats en pisos de lloguer, 27 d’ocupats i 5 d’hipotecaris. Es dona el cas, també, que molts dels pisos sobre els quals actualment pesen desnonaments són de petits propietaris, no de grans tenidors.

 

Evitar talls de subministrament

 

Serveis Socials també tenen una activitat intensa per tal d’evitar talls de subministrament (aigua, gas, electricitat). Així, el 2017 es van redactar un total de 1.362 informes per evitar talls i es van atorgar ajudes econòmiques per al pagament de rebuts per un valor total de 86.868,56 euros. Aquest 2018, s’han redactat fins ara 1.887 informes, i d’aquests, s’han aconseguit evitar fins a 991 talls de subministrament a famílies vulnerables. Aquest 2018 també s’han concedit ajuts per pagar rebuts de subministrament, fins al 30 de setembre, per valor de 52.751,06 euros. Hi ha un treballador de Serveis Socials dedicat exclusivament a fer aquests informes.

 

La feina a Serveis Socials

 

Altres dades que ha donat la regidora Santolaria corresponen al nombre d’expedients oberts a Serveis Socials. Per temes estrictament relacionats amb l’habitatge se’n van obrir 1.113 el 2017. Aquest 2018, entre gener i juny, se’n van obrir 899. 

 

La xifra augmenta quan es comptabilitzen tots els expedients que s’obren a Serveis Socials per qualsevol problemàtica.  Aquest 2018, fins el mes d’agost, han estat 4.606, 1.859 dels quals es van obrir entre el juliol i l’agost. Només la darrera setmana, se n’han obert 46 de nous, és a dir, de persones que entraven per primera vegada a serveis socials per qualsevol problemàtica.

 

Elevat compliment del Pla Local d’Habitatge

 

Per la seva banda, el regidor d’Habitatge, Joan Calmet, ha exposat l’elevat compliment del Pla Local d’Habitatge. El juny del 2017 el ple Municipal va aprovar el  Pla Municipal d’Habitatge 2017-2022, el document que regirà les actuacions en aquest àmbit els propers sis anys. El document proposa un total de 38 accions concretes, calendaritzades i quantificades, un pressupost inicial, el 2018, superior als 1,2 milions d’euros i objectius concrets.

 

Actualment, a 30 de setembre del 2018, s’han iniciat 25 de les 29 accions previstes per a aquest 2018, i les altres 4 estan en procés d’execució. Les altres accions és previst iniciar-les el 2019,. entre altres, hi ha els microcrèdits a petits propietaris per a l’arranjament d’habitatges buits al nucli antic; la mediació amb grans tenidors per a la cessió d’habitatges a disposició de lloguer social o bé l’arranjament d’habitatges de persones grans i discapacitades sense recursos. Les accions ja iniciades sumen un pressupost de 1.060.306 euros.

 

En la roda de premsa, Calmet ha explicat que la problemàtica vinculada a l’habitatge “és un tema de ciutat, que ens preocupa i ens afecta, que té una gran complexitat i que, ni a Manresa ni enlloc, no té una solució fàcil ni ràpida”. Davant d’aquesta situació, els serveis tècnics de l’Ajuntament “fan una feina intensa i molt professional, que sovint queda silenciada”. El regidor ha recordat que l’àmbit competencial dels municipis en matèria d’habitatge és limitat, però “s’hi treballa intensament per voluntat política, més enllà del que per competències correspon al municipi.

 

La regidora Santolaria ha afegit que “la realitat és crua i ens som conscients. Nosaltres sols no podem arreglar el món, però es fa molt bona feina. Hi dediquem diners i recursos, malgrat les limitacions pressupostàries, la càrrega de feina de serveis socials i el fet que legalment tenim dificultats, per exemple per contractar personal. Actuem amb les eines que tenim, amb rigor i serenitat”.

Documents relacionats

  • imagen